Всичко за Фийлд Таргет

shooter

Потребител
Това е регламента на състезанието
става дума за стрелкова дисциплина с пневматични пушки, която се провежда на открито

Регламент.
Открито състезание по дисциплина "Фийлд-Таргет".
Регистрация на участниците.
Регистрация на участниците ще се извършва на място. За всеки участник в регистрационните формуляри ще се вписва следното:
- Двете имена;
- НИК на форума (ако има);
- Номинации, в които планира да участва;
- Пушка, с която планира да участва.
Регистрационна вноска.
Регистрационна вноска се събира непосредствено на мястото на провеждане на мероприятието. За да участва в Чемпоната стрелецът е длъжен да се зарегистрира в щаба на Състезанието и да внесе регистрационна вноска в размера 2 (два) лв. За регистрация участникът е длъжен да посочи:
- Двете си имена (по възможност - НИК на форума);
- Моделът на пушката;
- Моделът на мерника;
- Видът (моделът) на исползваните чашки;
- а също така да се распише, че е запознат с правилата на техниката на безопасността.
Зрителите посещават състезанието безплатно.
Призове.
Победителите и призьорите в състезанието ще получат дипломи и символични награди във вид на кутийки със чашки за въздушно оръжие, които ще се осигурят за сметка на регистрационната такса.
Други организационни въпроси.
- Участниците и зрителите на Чемпионата е добре да се погрижат за ядене и пиене самостоятелно;
- Консумация на алкохолни и слабоалкохолни питиета на Състезанието се забранява както за участниците, така и за зрителите;
- Свободни стрелби на Състезанието се съгласуват на място;
- Организиране на транспорт до мястото на състезанието за участниците и зрителите без лични коли НЕ се предвижда.
Field Target (стрелба по падащи мишени).
Програма на състезанието.
Чемпионат по Field Target ще се проведе на открито пространство.
Планира се да бъдат монтирани 20 падащи мишени в 10 коридора, по 2 мишени на коридор.
Всеки участник ще прави до 2 изстрела във всяка мишена - общо до 40 зачетни изстрела. Поразяване на мишената от първи изстрел се зачитат като 2 точки, от втори като 1 точка, не поразяването и със двата изстрела като 0 точки. След това по 10 най-добри участника във всеки клас пушки ще стрелят още по 20 изстрела - 20 мишени, по един изстрел в мишената. Поразяването ще се зачита като 2 точки, пропуск - като 0 точки. В случая, когато участниците са показали еднакви резултати и тези резултати влизат в 10 най-добри, то се допускат всички стрелци с такива резултати. Като резултат финалистите ще стрелят по 40 мишени.
Участниците се делят на 2 стрелкови категории:
- пушки PCP (този клас включва всички пушки от компресионен тип: PCP, Multi-Pump, Single-Pump, CO2 и др.);
- пушки ПБП (пружинно бутални. Пушки с GasRam ще се включват в този клас).
Хронометраж (Засичане на времето).
3,5 минути за подготовка и минаване на една стрелкова пътечка за всички. Ако стрелецът не е успял да произведе всички изстрели за 3,5 минути, то останалите изстрели се смятат за пропуск. На финала се дават 2,5 минути на коридор.
Времето ще се засича за всички коридори заедно (едновременно) от съдия на огнева линия.
Минимална дистанция за стрелби е 10м., максимална - 50м.
Размери на зона за поразяване на мишените: мишени със зона на поражение 15мм се установяват до 13 метра, 25мм - до 20м., останалите мишени са със зона на поражение 40мм.
Положения за стрелба.
Всички, при които пушката се опира само на тялото на стрелеца, а самият стрелец се опира на земята в не повече от 3 точки. Ремъци, стойки, двуноги и други подобни са забранени. Всички останали приспособления за стрелба - ръкавици, куртки, килимчета за сядане, наколенки са разрешени.
На 8 стрелкови коридора ще бъдат разрешени всички положения за стрелба по правилата на ФТ (тялото не трябва да допира в земята с повече от 3 точки), в 2 от коридорите ще се стреля прав.
Участниците на състезания ще се организират в отбори по 3 човека - единият участник стреля, вторият съдийства (следи резултатите от изстрелите), трети вдига падналата мишена. След като единият участник приключва с изстрелите, стрелците си разменят ролите. Стрелковата линия се смята за премината когато всичките трима стрелци приключват стрелбите или изтича предвиденото за стрелба време.
След преминаването през всичките 10 коридора всички стрелци от отбора (три човека) подписват протокол на резултати на отбора. След това този протокол се предава на главен съдия на състезание за внасяне на резултатите в основен протокол.
За победител се смята участникът събрал най-голям брой точки.
Първите 3 призови места във всяка категория ще бъдат наградени с дипломи и символични награди.
В случай на еднакъв резултат при стрелците, претендиращи за призови места се обявява надстрелване от 2 изстрела - по един изстрел по мишените на една от линиите.
На състезанията по ФТ е забранено:
- ползване на лазерни далекомери от участниците, при употреба на такъв съответния стрелец се дисквалифицира;
- ползване на ремъци, двуноги и други подставки за поддържане на пушката при стрелбата (ремъкът може да се ползва само за пренасяне или окачване на рамо по време на стрелбата на други участници или през почивките);
- използване на калибри, по-големи от 6,5мм.;
- преминаване от една стрелкова линия към друга със заредено оръжие;
- да се зарежда оръжие извън мястото за стрелба;
- да се излиза на стрелковата поляна. В случай на преднамерено излизане зад линия, ограничаваща мястото за стреляне, на съответния участник не се зачитат всички поразени мишени на този стрелкови коридор, а именно - всички мишени на този стрелкови коридор се смятат за пропуснати;
- участниците нямат право да участват в поставянето на мишени, както и да влизат на територията на стрелковата поляна по време на тази процедура или след това;
- на огнева линия е забранено да се говори на висок глас, да се шуми, да се отклонява внимание на стрелящите;
- по време на стрелбите се забранява ползването на фотоапарати със светкавица. По време на награждаване това ограничение не действа.
В случай на нестандартна ситуация (несъгласие с резултата на изстрела, нарушаване на ТБ или Правилата на състезанието, неправилно установени мишени и т.н.) стрелецът може да подаде протест по следващият начин: по време на стрелкова сесия стрелецът вдига ръка за да привлече внимание на Главен съдия или съдия на линия към възникналия проблем. Ако всички въпроси са урегулирани на място, протестът се смята за разрешен. В противен случай след преключване на стрелкова сесия участникът подава протест в писмен вид на името на Главен съдия. Главен съдия и неговите помощници разглеждат протеста и дават отговор също в писмен вид. Това решение се смята за окончателно. Стрелецът може да подаде протест само за своя 'проблем', подаване на протест от името на друг участник се забранява и се смята за неспотрменско поведения.
В случай, когато стелец има проблеми с оръжие и има нужда произведе изстрел (да разреди, да провери оръжие) това може да се направи само след разрешение на съдия и в негово присътствие, като се посочва причина на проблема. Във всички останали случаи случайни непроизволни изстрели се смятат за пропуск.
За еднократно нарушаване на правилата стрелецът получава предупреждение. При повторно, стрелецът се отстранява от състезание без възстановяване на вноската за състезание.
Забележка: всички наказания може да налага САМО Главен съдия на състезанието.
Техника на безопасността.
1. Винаги да се борави с пневматично оръжие, като със заредено.
2. Никога не насочвайте оръжие към нещо, по което не планирате да стреляте. В никакъв случай не насочвайте оръжие към хора.
3. Оръжие винаги трябва да е насочено в посока на мишените, а при пренасяне с цевта нагоре.
4. Никога не държите пръста върху спусъка, дори когато оръжие не е заредено и без чашка в цевта. Пръста докосва спусъка само след прицелване. Преди това той може да се държи върху предпазна скоба.
5. Да се зарежда оръжие и да се слага чашка се разрешава само на огнева позиция.
6. Внимателно подбирайте мишени за стрелба. Имайте предвид траекторията на пилета на чашката при пробиване на мишената, при рикошет или пропуск.
7. При стрелба с пушка с монтиран оптически мерник отчитайте факта, че оста на цевта се намира по-долу от мерната линия. Възможно чашката да удари предмети, намиращи се близо до пушката, които не се виждат през мерника или такива, които се виждат по-долу от мерната линия, но могат да се окажат срещу цевта.
8. При прицелване през оптически мерник не допирайте мерник до лицето. Пневматично оръжие притежава (има) откат (рита) и при изстрела е възможна травма на вежда или око.
9. Контролирайте територия, където се води стрелба. Особено когато се ползва оптически мерник. При стрелби в групи не допускайте участниците да минават зад огнева линия (или зад линия на дулния срез, перпендикулярна на линия на стрелбата).
10. При стрелба на малки дистанции (по-малки от 10м.) ползвайте предпазни очила.
11. Не предавайте един на друг заредено оръжие.
12. Не оставяйте оръжие заредено.
13. Старайте се да не оставяте оръжие без надзор.
14. Не докосвайте чуждо оръжие без разрешението на собственика.
15. Не пипайте оръжие, ако в района на мишените има хора. Дори когато оръжие не е заредено или без чашка.
16. Когато не водят стрелби (при преместване по стрелбище) дръжте оръжие отворено (с отворен затвор, с пречупена цев), но не и заредено и с чашка.
17. Преди стрелбата проверявайте техническо състояние на оръжие, стегнати ли са основните болтове.
18. Не разглобявайте заредено оръжие.
19. Ремонт, настройка и проверка работоспособността на оръжие се прави на специално подготвени места със соблюдение на всички предпазни мерки.
20. При провеждане на стрелби се назначава старши и всички безпрекословно трябва да изпълняват неговите команди, в противен случай се отстраняват от стрелбите.
21. Създаване на шум, викане, разговори на висок глас на огнева позиция, които да отклоняват внимание на стрелеца се смятат за лоши манери.
Организация и съдийство.
Състезание се обслужва от съдийска бригада.
Главен Съдия отговаря за организирането на целия процес по съденето на състезание. Протоколен отдел организира регистрация на участниците, води статистика на стрелбите, окачва резултатите на информационна дъска. Съдии в полето (полеви съдии) помагат на Главен Съдия, проследяват организация на стрелкови места, контролират изпълняването на правилата за безопасност и правилата на стрелбата от страна на стрелците, засичат времето, помагат за водене на информационна дъска. В случай на неправилна установка на мишените оправят проблема, осигуряват подбоядисване на убойна зона.
Съдия на огнева позиция. Провежда стрелкови сесии (матчи) и осигурява ред на огневи позиции. Контролира изпълнение на всички изисквания на безопасността. В случай на неспортсменско поведение обявява предупреждения на участници. При повторно нарушение може да дисквалифицира участника до края на деня/състезанието. Отказ да се подчини на съдия на огнева позиция е основание за отстраняване на участника от територия на стрелбището.
В случай на свяка непредвидена ситуация съдия има право да спре състезание и след консултация с други съдии да обяви текущи резултати за окончателни. По възможност всички участници трябва да имат възможност да завършат стрелбите. Не може да се започва състезание, ако е очебийно, че всички участници няма да успеят да завършат стрелбите (например с настъпването на тъмнината, дъжд или друго).
Отговорник за мишените. Отговаря за маркирането на всяка една мишена. Той отговаря за поставяне на мишени в правилен ред, за сваляне на мишени в правилен ред и своевременна доставка на мишени при Главен Съдия.
Статистик. Води официална бюлетина на състезание.
Главен Съдия. Главен Съдия ръководи персонал и самият процес на пресмятане на точки. Той е длъжен да координира своите действия със статистик. В зона на работа на Главен Съдия по никакъв повод не се допускат участници.
 
A

Anonymous

Гост
Понеже темата е озаглавена така, ето една кратка дефиниция за фийлд таргет:
"Това е състезание по стрелба с пневматично оръжие на открито, по падащи мишени, които наподобяват животни, с убойна зона (изрязано кръгче в силуета на мишената, с диаметър между 1.5 и 4 см.), при поразяване на която мишената пада."
Загледах се в точка 21 "Създаване на шум, викане, разговори на висок глас на огнева позиция, които да отклоняват внимание на стрелеца се смятат за лоши манери."
Прави ми впечатление, че такива лоши маниери се наблюдават на нашите състезания. Например двама колеги стрелят в дуел при равен брой точки за определяне на класирането, и в същото време някой е застанал на две метра от тях и говори високо по телефона и пр. Затова на следващото състезание предлагам да оградим пространството зад стрелковата линия, и в него да има само хора, които в момента се състезават.
В регламента може да внесем някои промени, като например броят на изстрелите да бъда ограничен до един на мишена (което предполага повече мишени - поне 30 на първо време).

Ето един линк към страницата на руската асоциация по ФТ - НАФТ:
http://field-target.ru/index_ru.html
Мисля, че ще е от полза на всички да се запознаят какво правят братушките, които са много по-напред от нас в този спорт, и страницата е на разбираем за повечето от нас език.
Може да заимстваме някои неща от правилата им, и от организацията на самата страница.
 

братушка

Редовен Потребител
Аз предлагам да се създадат 2 "базови" теми още в корена на форума: Филд Таргет и Бенчрест.
Все пак това е основната насока на настоящия проект.

Междувременно предлагам да се види и сайта на ВОЛПО - Всероссийское Общество Любителей Пневматического Оружия.
http://airgun.org.ru/
Цетирания в началото регламент аз всъщност навремето преведох именно от там (със съвсем леки корекции за наша специфика).
 

братушка

Редовен Потребител
Нямам думи......
Ето ви цитат от регламента още от 2-ра среща, по който провеждахме всички състезания досега и пуснат в първия пост сега:
Хронометраж (Засичане на времето).
3,5 минути за подготовка и минаване на една стрелкова пътечка за всички. Ако стрелецът не е успял да произведе всички изстрели за 3,5 минути, то останалите изстрели се смятат за пропуск. На финала се дават 2,5 минути на коридор.
Кой ли ще го прочете все пак :(

А причината това да не е правено напрактика досега е:
понеже предполага на всяка стрелкова позиция да има човек, който да засича времето. Мисля, че повечето от нас и сега се вместват в тези времеви граници. Едва ли някой се е целил по пет минути например
Моите лични наблюдения са: 99% от нас харчат на коридор 2-2,5 мин. Народа стреля максимум на 2-ия вдох.
 

cdman

Администратор
Позиции за стрелба при фийлд таргет:

Тук смятам да посочим и обсъждаме различните позиции при стрелба използвани при дисциплината фийлд таргет.

Като за начало трите основни стойки а именно:

Прав
strelba_prav1.jpg


От коляно
strelba_ot_kolqno1.jpg


Седнал
strelba_sednal2.jpgЕто и малко филмче по въпроса за позициите и упората при стрелба.

http://www.youtube.com/watch?v=9sa7ODrtWMY
 

luft9waffe

Редовен Потребител
айде,айде не бъди скромен ,31 от 32 си е резултат отвсякъде,независимо от доброто време,мощността и 4см-вите убойни зони.за правият изстрел-ами дори на 45J не е прав,корекции са необходими,макар и доста по-малки.16J не са голям проблем(освен при непостоянен по сила ,посока и периодичност вятър)самия аз стрелях на узана със 195мс с фтт-малко над 17J и ако бях подходил по сериозно,щях да приближа резултата на миша и то с пружинна пушка.и все пак при ппп-колкото по-ниска мощност,толкова по -слаб откат и по-висока точност
 

cdman

Администратор
luft9waffe - FTT с 195м/сек клони към 19J :) според калкулаторите. аз и преди съм го казвал но жена ми на Узана стреля със AA S200 която е в 4.5мм - Скоростта и беше 240м/сек лично я премерих на моето хроно - това е около 15J ... трябва да Ви кажа че далечната мишена на 50м с тая пушка можеше да уцели само Вилхем Тел! След като тя ми се оплака аз взех пушката премерих я на хроното напомпих я колкото трябваше и след това седнах на стола подрях пушката от всякъде и въпреки това изобщо не можех да уцеля метала където и да е по мишената! Отклонението беше към 12-15 сантиметра :crazy: В този момент разбрах защо по големите състезания ходят с по 2 метра вълнени конци и мерят вятъра и отправят молитви към бога на стрелците и т.н. При такива условия с лек вятър и енергия МАКс 16J се цели лесно до 30 метра - от там нагоре майсторлъка е много голям :) , това многократно го тествахме след Узана на поляната на камбаните и наистина се потвърди. В същото време докато се мъча с тая пушка на дистанции > 35м с Талон-а ми койго гърми ФТТ с 260м/сек нямам никакви грижи и на 50 метра падат като круши.


Определно обаче има логика да се пробваме за напред и в тоя клас до 16J - първо че е международен и второ вече наистина ще личи кой как стреля :) . Пушките в тоя клас засега са малко - но мисля че ще се увеличават лека полека. Мен лично AA S200 много ми харесва и стрелям с нея колкото и с Талон-а
 
A

Anonymous

Гост
В клас до 16 джаула нещата стоят по различен начин. Там поразяване на мишена с убойна зона 4 см. на 40-50 метра, при вятър на пориви е по-сложна задача, изискваща различни настройки на оптиката за всеки изстрел, съобразена с параметри, които се менят постоянно.
Във всички случаи е добре да помислим за усложняване на трасето за стрелба, чрез поставяне на мишените на по-голямо разстояние (разбира се в рамките на 50-те метра), ограничаване на убойните зони (на моите мишени съм го направил, но една птичка пролет не прави), и най-вече - разполагане на коридорите не успоредно и един до друг, както досега, а на разстояние от един от друг и в различна посока, така че вятърът във всеки коридор да духа от различна посока. Последното е най-трудно за изпълнение, но така се прави на големите състезания. При нашата подредба, като си направя корекция за вятъра, тя важи за всички коридори. Съвсем различно ще е, ако за всеки коридор трябва да се съобрази посоката на вятъра, и да се направи съответната корекция - там ще си проличат истинските майстори.

Разпределение в класове според мощността според мен трябва да има, защото има хора сред нас, които стрелят на много голяма мощност, при което практически не се влияят от вятъра, а и изстрелът им на 50 метра е практически прав, т.е. не им се налага да правят корекции нито по вертикал, нито по хоризонтал, което ги поставя в много по-добра позиция - само да се прицелят и да произведат правилно изстрела.
 

bor1968

Потребител
Аз стрелям само от положение прав и държа пушката все едно съм хванал овчарска тояга ;). И това ако не е поза :pardon:. Не че се гордея с позата си, но за мен срещите са нещо повече от едно състезание :). В края на краищата всеки си има номер :D, а моя мисля, че го знаете :cheers:. И въпреки това на всяка среща съм бил на финал :crazy: /за ПП говоря/
 
A

Anonymous

Гост
Пускам един линк към снимки от проведено тази година състезание по ФТ в Германия. Пускал съм го и преди, на друго място, но ми се струва добре да стои в темата, като ориентир за това, как се провеждат такива състезания в другите страни. Надявам се някой ден и ние да организираме състезание поне като това на снимките, и разбира се да сме екипирани по подобен начин :).
От снимките се вижда това, за което говорех по-горе - коридорите не са разположени един до друг, а на разстояние. Освен това е добре и да са насочени в различни посоки, а не успоредни, т.е. линията, която свързва точките, от които се стреля в отделните коридори да не е права, а под формата на дъга, буква S, или нещо подобно. Всичко това не може да стане веднага, но поне да имаме идея за посоката, в която отиваме. Аз се радвам, че с всяка следваща национална среща се развиваме, и трасето всеки път е по-добре организирано от предишното. Тази есен, например, за първи път всички мишени бяха падащи, с убойна зона. Дано тази тенденция да се запази и занапред. Ето и линка:

http://field-target.mds-epitesziroda.hu ... sten/foto/
 

MAD MAX

Модератор
Модераторски Екип
Ебахти ква екипировка, пушки и оптики обадиха хората! А и мястото! КРАСОТА! А като гледам и възрастта се успокоявам, че има още хляб в мене, и време да се радвам на хобито! :cool:
 

sir John

Редовен Потребител
ФТКС
Много е полезно, особено за любителите на свръх прецизната стрелба.При всяка смяна на позата за стрелба волно или неволно се променя и приклаждането на самото оръжие, което пък от своя страна всички знаем до какви последствия води. Най-простия пример, който може да се даде е когато се стреля с чужда пушка - резултатите на собственика са едни, а на пробващия други. Професионалните стрелци дори имат отделни мерни прибори за различните пози. Нивелирчето помага да позиционираш пушката, респективно мерния прибор, максимално еднообразно при всеки изстрел без да сменяш оптичния или диоптричния прицел.
 
A

Anonymous

Гост
Един линк, в който е дадено класирането от досега проведените световни първенства по фийлд таргет. Прави впечатление тоталната хегемония на англичаните, които почти винаги са заемали първите десет места (с изключение на двете състезания, които са се провели в САЩ след 2000 г.). Всъщност, като се замисли човек, доста от реномираните марки пневматични пушки се правят в Англия, така че е логично да са толкова напред, но все пак ми е странно, че няма например германци напред в класациите.
Дано и ние някой ден да може да отидем на световно, пък може и да им нарушим еднообразието на върха ;). С нетърпение очаквам пушката си 16 джаула, за да установя за себе си доколко наистина е трудно да се стреля с нея на големи дистанции, във вятър и пр.

Ето и линка:
http://www.freewebs.com/nftac/wftfresults.htm
 

luft9waffe

Редовен Потребител
на последното световно фт-1UK,2RSA,3Russia.за британците ясно,руснаците също-маняци,за африканерите ,обаче изобщо не бях чувал да примират по пневматика.
 

luft9waffe

Редовен Потребител
за отборно класиране говоря,разбира се.очевидно на големите международни турнири се правят и отборни класирания по държави.както и на последното световно фт-първенство в ирландия.на национално ниво също има отборни класирания,не е лоша идеята и ние да правим отбори на регионален или произволен принцип.пък на някои и от международни турнири съм виждал (в нета)смесени отбори по националност и пол
 
A

Anonymous

Гост
Преди малко писах в темата за изработка на мишени за ФТ, и в тази връзка се замислих, колко мишени ни трябват, за да направим състезание по международните правила. В повечето случаи на световните първенства се стреля по 150 мишени в рамките на два-три дена, но се питам, дали това не са 50 броя мишени, които за всеки ден от състезанието се подреждат по различен начин?
 

братушка

Редовен Потребител
Не съм сигурен, но мисля, че не ги пренареждат. Променят реда на минаване на стрелците: пърия ден единия минава преди обяд, другия след обяд, на следващия ден ги разменят. Различна осветеност, различен вятър...
Ако успеем да съберем 40 мишени и ги минем 2 пъти - вече ще сме "на ниво".
 
Нагоре