Регистрация за EFTC 2023

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Тук може всеки желаещ да се запознае с информацията и процедурата по регистрация за Европейското Първенство по Фийлд Таргет 2023 – България (EFTC 2023).

Ако сте пропуснали основната тема моля прочетете първо нея: линк

Всеки клубен член или член на рейтинга за сезон 2022/2023 има право да се регистрира за участие в EFTC 2023.

За новодошлите през сезон 2022 имате право да подадете молба за рейтинга и/или клуба и членството ви да ви даде възможност за регистрация за EFTC 2023. Всичката необходима информация за това може да намерите в следната тема „ВАЖНО: За организатори и участници в ФТ състезания“.

Стрелците които имат подадени молби, но по една или друга причина са били с неактивен статус през сезон 2022, могат да възобновят членските си права за сезон 2023 и също да придобият право на регистрация за EFTC 2023.България има 20 места за разпределяне на първият кръг. Ако желаещите надхвърлят тази бройка местата ще бъдат разпределени с предимство според класирането на рейтинга. С предимство както знаете са клубните членове пред членовете само на рейтинга. Имайте предвид, че ако напълним квотата си, на следващият кръг ще имаме допълнителни места за разпределяне и така няма да остане някой желаещ (покриващ всички условие за регистрация) без място.Регистрацияте ще се ивършва на следния линкСРОКОВЕ:

I-ви кръг
(първите 20 стрелци)

Регистрация до 10.02.2023

Плащане до 10.02.2023II-ри кръг (некласираните на 1-ви кръг, ако напълним квотата от 20 места)

Плащане до 20.03.2023


Списък на класираните по рейтинг + клубните членове сезон 2022*:
1Божидар Чудомиров
2Калоян Дулев
3Деян Марков
4Иван Янков
5Румен Гергушки
6Иво Алдимиров
7Милен Миладинов
8Николай Коновски
9Хайри Хутев
10Галя Павлова
11Надежда Гергушка
12Детелин Иванов
13Христо Петров
14Симеон Георгиев
15Павлин Павлов
16Владислав Върбанов
17Николай Димитров
18Антон Папазов
19Денислав Паташев
20Любомир Здравчев
21Васил Попов
22Chris Willis
23Огнян Иванов
24Аврам Станишев
25Станислав Станчев
26Петър Илиев
27Пламен Георгиев
28Първолета Маркова
29Иво Томов
30Милко Петков
31Тони Тонев
Владимир Нинов
Михаела Златанова
Наско Нинов
Апостол Апостолов**
Донка Апостолова**

*Списъкът ще се обновява с новоприетите в рейтинга/клуба
**Сезон 2023За да ни улесните с организацията, моля не чакайте последния момент за регистрация.
 
Последна промяна:

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Регистрирани до момента по азбучен ред:
Anton PapazovPCP Overall
Apostolo ApostolovPCP Overall
Bozhidar ChudomirovPCP Overall
Chris WillisSpringer Overall
Denislav PatashevPCP Veteran
Detelin IvanovPCP Overall
Deyan MarkovPCP Overall
Donka ApostolovaPCP Ladies
Galya PavlovaPCP Ladies
Hayri HutevPCP Overall
Hristo PetrovPCP Overall
Ivan YankovPCP Overall
Ivo Aldimirov PCP Overall
Kaloyan DulevPCP Overall
Lachezar DanchovPCP Overall
Lyubomir Zdravchev Springer Overall
Maria NinovaPCP Overall
Nasko NinovPCP Overall
Nikolay DimitrovPCP Overall
Nikolay KonovskiPCP Overall
Niya PerfanovaPCP Junior
Ognyan IvanovPCP Overall
Pavlin PavlovPCP Overall
Preslav YotovPCP Junior
Rumen GergushkiPCP Overall
Tencho Vladev PCP Overall
Vasil VasilevPCP Overall
Vladislav VarbanovPCP Overall
 
Последна промяна:

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Регистрацията на чужденците за 1-ви кръг приключва утре.
Апелирам към всички желаещи, да се регистрират по-рано, за да ни бъде по-лесно с администрацията на регистрацийте.
 

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Списъкът с Българите който са се регистрирали за EFTC2023 за първи кръг:
1676274298420.png

*С зелено са потвърдилите участие с платена такса + оранжево платилите и влезли в отбора
**Може да има малки размествания в този списък ако някой по напред в рейтинга се регистрира до крайния срок (10.02.2023)
***Който се регистрира след 10.02 остава най отзад на опашката

Списък на регистрирани чакащи за 2-ри кръг:
1674740491153.png


!!!ВАЖНО!!! Критерии за подредба на чакащите е брой състезателни дни за сезон 2022!
 
Последна промяна:

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Първи Кръг официално приключи.
На 17 Февруари продължаваме с втори кръг. Броя на местата, които ни се полагат, ще бъде обявен тук.
!!!Регистрацията и плащането на втори кръг е със срок 20-ти Март.

Ако след тази дата не сме запълнили полагащите ни се места, губим право на допълнителни места. В края на класиранията (кръговете), ще бъдат обявени останалите свободни места (ако има такива). Ще бъдат разпределени на база който пръв поиска (от всички държави), така че може и да няма шанс за неразбралите/чудещите се.
 
Нагоре