ВАЖНО: За организатори и участници в ФТ състезания

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Тази тема я правя с изцяло информативна и административна цел.

Във връзка с новият правилник за провеждане на рейтингови състезания в сила от началото на тази година(2018 ), имаше идея всички правилници и документи да бъдат събрани на едно място, достъпни за всеки организатор на състезание или участник в такова.
И тъй като състезателният сезон е в разгара си, сега е момента (даже съм позакъсняла) да кача обещаните документи.
Някой от нещата стоят на клубният сайт на ФТКС и ще дам и линкове.

Рейтингов календар
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ (ft_sofia_rules.pdf)
Регламент за провеждане на ФТКБ (reglament_reiting_V2.pdf)
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО ВЪВ „ФИЙЛД ТАРГЕТ КЛУБ СОФИЯ” (ApplicationForMembership.pdf)*
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ РЕЙТИНГОВОТО КЛАСИРАНЕ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ (ApplicationForReiting.pdf)*
Устав на ФТКС (Ustav_BG.pdf)
Бланка за протокол 50 мишени (FT50.pdf)
Таблица за редене на двойки и класиране

* Желаещите да членуват в Клуба (ФТКС) попълват само ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО ВЪВ „ФИЙЛД ТАРГЕТ КЛУБ СОФИЯ” с което също участват в рейтинга. Ако не желаете да сте член на Клуба, но все пак искате да ви има в рейтинговото класиране попълвате само ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ РЕЙТИНГОВОТО КЛАСИРАНЕ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Документите качени на сайта се обновяват възможно най-редовно.
 

Attachments

 • ft_sofia_rules.pdf
  1.4 MB · Прегледи: 32
 • FT50.pdf
  543.2 KB · Прегледи: 73
 • Ustav_BG.pdf
  258.4 KB · Прегледи: 41
 • ApplicationForMembership.pdf
  104.8 KB · Прегледи: 31
 • ApplicationForReiting.pdf
  102.3 KB · Прегледи: 17
 • reglament_reiting_V2.pdf
  129.3 KB · Прегледи: 4
Последна промяна:

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Още малко и от мен.
За момента всички състезания които се обявяват са рейтингови.
Нека това да не притеснява хората, които искат да пробват стрелбата с пневматично оръжие във формат "ФТ"
Всеки е добре дошъл. Свързва се с организатора на даденото състезание и се записва. Условието е да спазва мерките за безопасност и дулната енергия на оръжието с което ще участва да е до 16J.

За по-запалените ще повторя неща които са говорени, писани:

ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел рейтингово класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за световни и европейски първенства по фийлд таргет.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

Малко пояснения:

1. Рейтингово класиране.

От тази година който иска да участва в класирането и е съгласен с условията подава молба по образец. Няма краен срок, но е желателно занапред да става със стартиране на шампионата.

Участие в рейтинга дава възможност за участие в националния отбор.


2. Членство във ФТКС .

Изискване на WFTF e квотата която се отпуска за всяко RJB за участие на неговите членове на световни да е заета от членове на RJB.

За това членството не е задължително, но който иска да участва в отбора е желателно да е.

Разбира се, че в отбора може да влезе и човек който не е член на клуба, но:

- трябва да участва в рейтинговия шампионат

-трябва да има свободно място за което няма кандидат, който е член на клуба.
 

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Добавих една доста полезна Excel табличка предоставена ми от kid. (Таблица за редене на двойки и класиране)
В нея по списък на участниците и резултатът има от първия ден, чрез натискане на бутон "Класиране", реди двойките за втория ден.
Също след нанасяне на резултатите от вторият ден, чрез натискане на бутон "Класиране", класирра всички участници по точки.
Единственият недостатък е че за момента работи само на компютър. Ще обмислим някакъв онлайн вариант в бъдеще.
 
Последна промяна:

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Колеги,имам няколко предложения за новият сезон които бих искал да обсъдим.
1. От догодина всеки който организира рейтингово състезание от името на RGB е длъжен да изготви Протокол за състезанието със следните реквизити: две имена, модел пушка, оптика, чашки, резултат първи и втори ден и общ резултат и подпис на участника. Към Протокола неразделна част да бъдат една страница, не повече, мерки за безопасност и правила. Мерките за безопасност и правилата да бъдат изготвени и удобрени от RGB. Страницата задължително се чете от организатора на брифинга за всеки състезателен ден. Ясно да бъде винаги записано, че участник не присътвал на брифинга не се допуска до участие в състезанието. В протокола ясно да е записано, че всеки подписал се в него е запознат с правилата и мерките за безопасност на състезанието и е длъжен да ги спазва. Протокола задължително се подписва от организатора и
Председателят на RGB.
Задължително се изготвя Протокол за хронотест на всички участници. Подписан от организира и Председателят на RGB. Без такъв Протокол състезанието да не се счита за рейтингово. Да се вземе решение и RGB да подсигури
един хронограф за всички състезания през годината, който ще се препредава между организаторите. След всяко състезание двата Протокола се предават на лицето
администриращо рейтинг за годината. Протоколите се съхраняват в срок приет от RGB. Идеята ми е да има история във всички наши мероприятия. Защото това доказва пред обществото, спонсори и държавата, че не сме аномници, а организация. И винаги ще можем да покажем на всеки заинтересован, че имаме традиции и организация. Предлагам в срок до 31 март на следващата година лицето занимаващи се с финансите на RGB да изготви отчет за приходите и разходите през изминалата година. Отчета да бъде сканиран с подписа на изготвил и Председател на RGB. Да бъде съвсем обикновени отчет. Начално салдо, приходи от членски внос, от спонсори, от държавата и други и разходите през годината, крайно салдо. Това го предлагам за да ясно на всички и най- вече да е спокоен този който работи с финансите. Предлагам да се обсъди и приеме, човека най-пряко е ангажиран с организацията RGB да получава годишно символична парична премия за това, че отделя време за организацията. Няма безплатен обяд. Да реши RGB къде и как да публикува Протоколите и отчета за да са видими за всички членове на организацията.
 

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Във връзка с наближаващото състезание на „Патрешко оупън” и предстоящото закриване на сезона другият месец си позволявам като член на RGB България да се обърна към организацията са няколко точки за обсъждане. Ако се сметне, че са важни за Организацията, нека се предприемат мерки за тяхното решаване. Всичко което пиша е пожелателно, а не задължително.

 1. Да се обсъди може ли RGB България да определи ден и час на всяко двудневно състезание за провеждане на събрание и вземане на решение по въпроси на организацията. Тези събрания да протичат съобразно устава, тоест да си има Председател, който води събранието, протоколчик за записване на взетите решения. Определяна на кворума съобразно Устава на организацията и валидност да взема решения. Участват всички членове имащи желание, също и кандидат-членове, участници в рейтинговият шампионат, самостоятелни участници, но само с предложения, без право да гласуват при взема на решение. RGB България така да организира събранието, то да не се превърни в говорилня на приятели седнали на бира, а да бъде конструктивно и постигащо целта си. Примерно събота от 18.00 часа, когато се провеждат двудневно състезание. Предварително RGB България да публикува дали ще има събрание на дадено мероприятие и какви въпроси ще се разглеждат.
 2. Да се обсъди окончателно решението RGB България ще търси масовост или ще бъде дисциплинирана организация с ясни правила и те ще се спазват от всички, както от нейните членове, така и от тези които искат да се включат в нея. Участието в една организация и спазването на приетите правила, за всеки един ней член трябва да е привилегия, а не да се гледа на това като рестрикция за членове и кандидат-членове.
 3. Да се обсъди правило за определяне на състезателните групи при нечетен брой участници за първият и вторият стрелкови ден. Както и от кой коридор да започва в двата дни групата от трима състезатели, ако има такава.
 4. Да се обсъди правило, съобразено със световните приети правила, как се стрелят „задължителните позиции”. Начин на обявяване за медицински проблем на състезателя към организатора и към другите участници в състезанието. Тоест коридор „от коляно” само от коляно се стреля или може и прав и обратното. Сблъсках се с този проблем при участието ми тази година на Световното първенство по ФТ в Полша. Нека да сме наясно тука как го правим, там ги видях как го правят –„никак”
 5. Да се обсъди и определи един хронограф и един уред за проверка сработването на мишените, който да се ползва на всички състезания и начина им за препредаване.
 6. Да се обсъди как де се води Протокол и да се обсъдят правила при неоснователни спирания и контестации по време на състезанието. Да се обсъдят правила за отнемане на точки или други мерки.
 7. Да се обсъди място в интернет пространството за публикуване на взети решения, протоколи, отчети, класирания, въпроси за обсъждане и др. на RGB България което да бъде достъпно за всички нейни членове и кандидат-членове. За да се знае, че щом там е публикувано е казано на всички и всеки да се информира който има желание. А не отговора да бъде „Ама аз незнам за това, защото невлизам и не чета там и там”
 8. Да се обсъдят правила и мерки за безопасност и поведение на състезателите по време на прострелката, състезанието и след приключване на състезанието по отношение това: - кога да бъде отворена прострелката и колко мога да престоя там при очевидно малко място на прострелката защо терена не позволява повече, - нивото на шума след приключване на състезанието за едни участник, а другите все още не са завършили,- употребата на алкохол, - пренасянето, надзора и как и къде се оставя оръжието през стрелковият ден Както и др. предложения.
 9. Да се обсъди водене на документация и нейното съхраняване с цел доказване и легитимиране пред обществото, че RGB България е организация с ясни правила и лице.
 10. Да се обсъдят пътя и начина за привличане на хора в класовете ПЦП и ППП /джуниър младежи и девойки/, както и увеличавана на участниците в клас ПЦП /жени и мъже/ и ППП /мъже и жени/. Без нови и млади хора трудно ще вървим напред. Пример за това от Световното по ФТ в Полша са Словения
 11. Да се обсъди RGB България да връчва освен купа за победителя в рейтинговият шампионат за годината и приз във вид на плакет, на символична цена за човек заслужил най-много през годината, примерно за дейно участие в организацията, за отлично организирано състезание, за ферплей, за добро представяне на международно ниво, за проявена човечност и др. критерии което организацията реши.

Поставих тези въпроси за обсъждане с една цел, да се види и разбере, че RGB България е демократична организация в която има живот, има бъдеще има желание да се развива и да привлича нови хора, които приемат нейните правила и ги спазват. Да не бъдем анонимници, а организация с лице и традиции, която прави нещо има цели и ги преследва. Според мен ще идват повече хора сред нас, ако виждат, че се прави нещо, че има правила и мерки за безопасност които се спазват от всички и тези правила ти дават свобода да направиш своя избор. Да покажем, че ФТ е стрелкова дисциплина с правила и носи само приятни емоции сред природата на участниците.
Нека след моят пост темата да не се превърне в място за обсъждане, а всеки да си напише само въпросите по които иска решение, а Управителният съвет на RGB България да реши кога и как да се проведат дискусиите по поставените въпроси и решаването им.

Поста е дълъг за което се извинявам, дано не съм ви досадил.
 

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Колеги във връзка с предходният пост, предлагам примерни "Мерки за безопасност при провеждане на ФТ състезание". Не твърдя, че съм изчерпателен.
Нека всеки който има интерес да предлага промени, за да може да бъдат изгладени приети на Общото събрание на RGB.
Приетите мерки задължително да се четата на брифинга от организатора всеки стрелкови ден от състезанието.
Молбата ми е да непревишават обем една страница, защото ще бъде вече досадно, а не полезно при четене.
Така мисля аз.
 

Attachments

 • Мерки за безопасност.doc
  24.5 KB · Прегледи: 23

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Извинявам се за поредният пост, но в него ви предлагам примерени "Протокол за регистриране на участниците в състезанието" и "Протокол за успешно преминат хронотест".
Също нека бъдат обсъдени и променени при нужда.
 

Attachments

 • Проткол.xls
  73.5 KB · Прегледи: 24
 • Хронотест.xls
  75 KB · Прегледи: 16
Нагоре