Договор за покупко-продажба на ВО

MAP

Новодошъл
Здравейте,
След дълго четене не успях да намеря информация как се прави договор за покупко-продажба на ВО. В един пост срещнах фразата "договор писан на коляно" което ми се струва леко съмнително. Както и да е, нито продавача нито аз (евентуален купувач) знаем какво трябва.
Моля някой да поясни нещо по темата. Съществува ли определена форма или е свободен текст? Изисква ли се нотариална заверка?
Благодаря предварително!
 

Слави

Модератор
Модераторски Екип
ФТДМ
Не е необходима нотариална заверка.

Договор за продажба


Днес, .............................................., в гр........................ се сключи настоящият договор за продажба между:

.................................................................................., ЕГН:.................................................., адрес гр............................,..............................................................................................................., наричан по-долу


ПРОДАВАЧ,


И

.............................................................................................., ЕГН:.......................................,


адрес: гр......................................., ....................................................................................... наричан по-долу


КУПУВАЧ.


Страните се споразумяха за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. Продавачът прехвърля на купувача правото на собственост върху собствената си употребявана въздушна пушка марка калибър .22 (5.5mm) сериен №..............................................., наричана по-долу СТОКАТА, срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.


Продавачът декларира, че стоката няма недостатъци освен нормално изхабяване в следствие правилна употреба.


II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 2. (1) При предаването на стоката продавачът осигурява на купувача необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за недостатъци.


(2) Когато стоката не отговаря на изискванията, посочени в чл. 2 от настоящия договор, купувачът следва да уведоми незабавно продавача. Ако купувачът не стори това, стоката се смята за одобрена.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧАЧл. 3. Купувачът е длъжен:

1. да заплати на продавача уговорената цена съгласно правилата на чл. 4 от този договор;

2. да получи стоката веднага;

3. да прегледа стоката при получаването й и, ако има възражения, да уведоми незабавно продавача.


Чл. 4. (1) Купувачът заплаща цена в размер на 0000.00лв. (....................................... лева) срещу прехвърлянето на собствеността върху стоката.


(2) Купувачът е длъжен да заплати цената веднага в брой..
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИЧл. 5. Настоящият договор не може да бъде изменен или допълнен от страните.

Чл. 6. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.


Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.ПРОДАВАЧ: . . . . . . . . . . . . . .

КУПУВАЧ: . . . . . . . . . .
 

Даскала

Новодошъл
Здравейте, колеги!
Извинявам се, ако питането не е на точното място!
Някой, който има опит, може ли да качи примерен Договор за покупко-продажба от собственик на изделие, което е на уведомителен режим в КОС?
Благодаря предварително и още веднъж се извинявам, ако не съм поставил въпроса на точното място!
 

Слави

Модератор
Модераторски Екип
ФТДМ
Благодаря предварително и още веднъж се извинявам, ако не съм поставил въпроса на точното място!
Преместих ти питането в тази тема.
Ето тук му е мястото... прочети Даскале по-горе.
 

Даскала

Новодошъл
Благодаря за съдействието, колега! Вината е моя, че не съм разгледал подробно всички форуми и теми! Точната информация е тук. Само един допълнителен въпрос, как стоят нещата, когато стоката е нова?
 

Kameno Karp

Редовен Потребител
По същия начин както ако е стара. Става въпрос за покупка от частно лице, нали?
 

Даскала

Новодошъл
Да, един приятел комшия, който живее в Турция ще я донесе, но е купена на негово име, защото не е ясно кога ще дойде и за да се спази срока за уведомление ще ми я продаде с договор. Нали така става?
Просто в договора ще отпадне думата употребявана?
 

rivan

Редовен Потребител
Дори и технически нова, след като ти ще си втори собственик, спокойно можеш да пишеш "употребявана". Но човекът, който ще ти я донесе, трябва да я уведоми в служба КОС на свое име и после да я "купиш" от него.
 

Kameno Karp

Редовен Потребител
Стария собственик не е нужно да уведомява когото и да било. Уведомена, неуведомена, това няма отношение към покупко продажбата. А и стария собственик живее в Турция. Кого да уведоми?
 

astra

Редовен Потребител
Стария собственик не е нужно да уведомява когото и да било.
Продал съм 3-4бр. ВО, които преди това съм уведомил. След продажбата, продавачът т.е. бившият собственик има срок от 1 седмица да уведоми КОС за нея. Новият собственик пък има 2 седмици да уведоми КОС по своето местоживеене.
Това е законовият ред при покупко-продажба на ВО подлежащо на уведомяване между физическия лица.
 

peko

Редовен Потребител
ФТКС
Май хипотезата не е ясна на всички.
Купуваш нова пушка, ако има нужда от Уведомяване, имаш 2 седмици от датата на фактурата или Договора с които си я купил, да го сториш.
Ако в този период решиш да я продадеш, не е нужно да я уведомяваш.
От датата на Договора с който си я продал, тече нов двуседмичен срок за новия собственик. За теб, може да има последствия само, ако е изтекъл срока за уведомяване и ако е подлежала на такова.
 

t.marev

Редовен Потребител
peko точен както винаги!:bravo:
Само да добавя - пишете си "употребявана" за всеки случай....Пушката Е употребявана, освен това може да изскочи нЕкоя буква в закона /нашия или комшийския/ която казва че да продаваш НОВО оръжие, макар и въздушно, трябва някакъв лиценз, или пък че като продаваш нещо ново, то е стока и дължиш данък.
:cheers:
 

Даскала

Новодошъл
peko точен както винаги!:bravo:
Само да добавя - пишете си "употребявана" за всеки случай....Пушката Е употребявана, освен това може да изскочи нЕкоя буква в закона /нашия или комшийския/ която казва че да продаваш НОВО оръжие, макар и въздушно, трябва някакъв лиценз, или пък че като продаваш нещо ново, то е стока и дължиш данък.
:cheers:
 

Божо

Потребител
Колеги, прочетох, че не е необходимо договорът да е нотариално заверен. Съжалявам, че питам за нещо вече казано, но напълно сигурно ли е, че КОС няма да направят проблем ако не е заверен. Питам, защото съм имал вземане-даване с тях покрай кетапа за КНО и не са от най-добрите събеседници, ако мога така да се изразя :D
 

Kifa

Редовен Потребител
ФТКС
За сделки до 2000 лв. не е необходимо заверка от нотариус,за каквото и да е(според закона,практиката е друго),сега може и да са променили сумата заради инфлацията,договор с коректни данни по лични карти!
 

rivan

Редовен Потребител
Извинявай, не съм съгласен! Повечето автомобили се изповядват пред нотариуса за по 200-300 лв. Въпреки това нотариалната заверка на договора е задължителна.Сумата няма значение. За определени стоки е необходима нот. заверка. За въздушно оръжие не е необходима.
 
Нагоре