WHFTA/UKAHFT Rules-правила на световната и английската HFT асоциации

luft9waffe

Редовен Потребител
в няколко поста ще преведа правилата на ловния фт касаещи безопасност,трасе,оръжие,аксесоари,пози за стрелба и т.н.
източникът е WHFTA/UKAHFT Rules 2008-2009.целта е да обмислим на тази основа хфт-правила на бгафт и напролет да проведем
първото хфт-състезание.
искам да уточня,че преводът е смилов,взел съм само важните неща,без да съкращавам някои наистина важни теми.и тъй:

-хфт-общи положения-

хфт е състезателна стрелкова дисциплина,имитираща поредица от ловни ситуации,в които се стреля по падащи мишени с дистанционно зареждане.
-безопасност на хфт-състезанията-

-преди всяко състезание се провежда брифинг по безопасността.отсъствалите от брифинга стрелци не се допускат до участие.
-на трасето се допускат само състезателите,маршалите,организаторите,репортери,фотографи и vip-гости.домакините осигуряват на всички тях идентификационни баджове.
-пушките се носят с цеви насочени към земята
-единично изсвирване означава незабавно пекратяване на стрелбата.състезателите изпразват оръжието с изстрел в земята,далеч от мишените и в безопасна посока
-две последователни изсвирвания означават,че стрелбата може да се поднови
-само маршалите могат да спират и подновяват стрелбата
-след единично изсвирване се забранява прикладване и прицелване
-в самото начало на трасето маршалът проверява оръжието на стрелковата група,а повреме на състезанието препоръките му относно безопасността и спазването на правилата са задължителни.той е на трасето за да осигури безопасно и честно надстрелване.ако не сте съгласни с маршала,обърнете се към главния съдия-неговото решение е окончателно.
-до състезанието и на трасето не се допускат деца до 9г.
-тези под 14г. се състезават под директно наблюдение на възрастен/родител

-хфт-класове-
-JUNIOR-юноши от 9 до 16 г(с два подкласа-9-13 и 14-16г)
-OPEN-компресионни пушки .177 и .20 кал
-22 CLASS-компр.пушки и пружинни пушки .22 и .25 кал
-пружинни пушки
в OPEN могат да участват всички,независимо от възраст,тип пневматика и калибър при решение на организаторите.


-хфт-оръжие-
в състезание хфт-формат може да се участва с всяка пневматична пушка с дулна енергия под 16J.изискванията са следните:
-разстоянието между оста на цевта и най-ниската точка от ложата да не надхвърля 150мм.регулируемите по височина ложи и хамстери трябва да се ползват съобразно това условие
-забранени са приклади със куки на затилъците
-всички настройки по приклада(височина на ложата,височина на надбузника,на хамстера)се правят преди състезанието и не се променят до края му

-хфт-мерни прибори-
разрешени са всички видове механични и оптически мерни прибори.изисквания:
-всички стойности на настройките на оптиката се избират от състезателя преди началото на състезанието,записват се в състезателната карта и не се променят до края на състезанието.това засяга:
=приближение
=паралакс
=степен на сила на подсветката
-хфт-аксесоари-
-забранени са двуноги,ремъци,възглавнички за сядане,пясъчни чувалчета
-забранени са нивелири,уреди за определяне на разстояние,лазерни прицели

..........................................................
колеги,утре ще продължа с мишените,дистанциите,убойните зони,положенията за стрелба,трасето и т.н.


-хфт-трасе-
състои се от огнева линия,30 стрелкови позиции и 30 падащи мишени.формата му е желателно да бъде линейна или подковообразна с оглед безопасността на участниците
-огневата линия се маркира с лента и при стрелба спусковото езиче на пушката трябва да бъде зад нея
-стрелковите позиции са обозначени с пореден номер от 1 до 30 и указание за задължителната поза ,от която трябва да се стреля
-стрелковите позиции имат пегове(колчета) или плейтове(дискове),които при стрелба състезателят трябва задължително да опира с част от тялото си.ролята на пегове могат да изпълняват естествени обекти на терена-дървета,пънове,бали сено и т.н.,които се обозначават.
плейтовете са пластмасови или метални дискове с диаметър мин 225мм,здраво закрепени върху земята
-хфт трасе-
-мишените са стандартни,падащи,с дистанционно зареждане и с убойни зони(УЗ) от 15 до 45мм.поставят се на разстояние от 7 до 41м
от позициите така:
-УЗ от 15 до 19мм на разстояние от 12 до 23м
-УЗ 20 - 24мм от 7 - 27м
-УЗ 25 - 34мм 7 - 32м
-УЗ 35 - 45мм 7 - 41м
разставят се с въображение-зайци във висока трева,плъхове в отворите на канализационни тръби,катерици и птици по клоните на дърветета.
допуска се до 6(от 30-те)мишени да бъдат с до 50% закриване на УЗ,при условие ,че се избягват рикушети и препятствието остава постоянно от началото до края на състезанието.тези мишени се стрелят само "легнал".
трасето трябва да съдържа поне:
-3 позиции "прав" с УЗ 35-45мм.поне 1 от тях трябва да е "без упора" и дистанцията е до 32м.
-3 позиции "от коляно",поне 1 от тях "без упора"
-3 позиции "само поза прав",без значение УЗ
трасето съдържа:
-мин 2 ,макс 4 мишени с УЗ от 15 до 19мм(не се стрелят от "коляно" и "прав")
-мин 4,макс 6 мишени с УЗ от 20 до 34мм(не се стрелят от "коляно" и "прав")
-всички останали (мин 20 макс 24 мишени)са с УЗ 35-45мм
-хфт-отчитане на резултат-
точкуването е:
-2т за паднала мишена
-1т за улучена,но несъборена мишена
-0т за пълен пропуск
резултатите се нанасят в лична състезателна карта.тя съдържа:
-данни за стрелеца(име,ник,състезателен клас)
-марка и модел на оръжието
-модел на оптиката
-стойности на приближение и паралакс,които ще се ползват
-модел и калибър на чашките
-степен на подсветката,която ще се ползва
ако по време на състезанието, поради оплакване или при проверка ,се установят различни стойности от попълнените в картата,участникът се дисквалифицира.
ако състезател събори мишена,тя може да се вдигне само след потвърждение на попадението от друг участник от същата стрелкова група.
състезател не може да попълва своята карта.това се извършва от друг член от същата група.
при установяване на грешка в записването на резултат,веднага се вика маршал и той установява с подпис извършената поправка.
непълна,нечетливо попълнена и с множество поправки карта(без необходимия брой маршалски подписи) води до дисквалификация.
 

luft9waffe

Редовен Потребител
-хфт трасе (продължение)-
според UKAHFT Rules 2009 за трасето са задължителни следните позиции/положения за стрелба:
-3х"само легнал" с УЗ и съответната и дистанция
-2х"прав от упора" с изцяло открита УЗ с размер 35-45мм и дистанция 7-32м
-1х"прав без упора"................................................................................
-2х"от коляно с упора"............................................................................
-1х"от коляно без упора".........................................................................
изстрелите от диск по дифолт са "без упора" и УЗ при тях е миниум 35-45мм,а нивото на мишената е макс +180см от земята.
обозначените като "упори"(колчета,дървета,пънове....) и дисковете трябва задължително да са в контакт с тялото на стрелеца при изстрел.
-хфт пози за стрелба-
разрешени са следните стрелкови пози:
-"легнал"-със и без упора
-"от коляно"-със и без упора
-"прав"-със и без упора
във всички случаи,при изстрел,спусковото езиче трябва да остава зад лентата ,обозначаваща огневата линия
-легнал-
оръжието се крепи от тялото на стрелеца,като само долният ръб на затилъка може да опира в земята
-от коляно-
3-точков контакт на стрелеца със земята.не се допуска сядане върху задното стъпало.предният лакът може да е опрян в коляното на предния крак
-прав-
2-точков контакт със земята.предният лакът може да е както свободен,така и опрян в хълбока


колеги,общо-взето това са правилата на UKAHFT/WHFTA.както виждате са доста и не особено добре систематизирани.
сигурно съм допуснал и някои грешки в превода,непълноти,както и може да съм направил грешни тълкувания(моля,който открие такива да откликне).моето предложение е БГАФТ да приеме регламент,който да се съобрази с гореизложеното почти изцяло.разбира се ще въведем енергиен клас "unlimited" и "international 16J".УЗ можем да сведем до 15-25-40мм и да увеличим малко дистанциите,примерно
7-55м и т.н.
забравих "класиране"
-хфт-класиране-
при наличие на 2 или повече стрелци с еднакъв брой точки и конкуриращи се за някое от първите 3 места,се прави надстрелване.
стреля се "от коляно" по 3 мишени с УЗ 15 , 25 и 35-45мм,поставени на съответните допустими дистанции.ако отново се стигне до равенство ,се стреля по същите мишени ,но "прав".ако и след това резултатът е равен,се стреля до "внезапна смърт".
ако има надстрелване между 3 и повече състезатели,този,който допусне "пълен пропуск" се елиминира от надстрелването.
 

luft9waffe

Редовен Потребител
още едно ограничение при аксесоарите:
-забранени са уреди и приспособления за определяне посоката и силата на вятъра

никъде не открих нищо за времето за стрелба(timing)
 
Нагоре