Рейтингово класиране за ФТКБ 2013 г.

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”


1. „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за Световни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

2. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през следващата календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС преди края на текущата календарна година. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима. Ако датата на състезанието не е определена към момента на публикуване на програмата, то тя може да се допълни впоследствие.
В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.

3. Всеки от състезателите събира проценти от 5 от кръговете на шампионата.
Ако състезател е участвал в повече от 5 кръга, вземат се предвид най-добрите му 5 резултата.
За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.

4. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по регламента на организатора на съответното състезание.
При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Допуска се участие на състезатели с по-висока мощност на пушките, но те не участват в класирането за ФТКБ.
Задължително се извършва засичане на време за стрелба по правилото N+1 минута /N e броят на мишените от конкретната позиция за стрелба/.
Изисквания към трасето: минималният брой на мишени по трасето е 30 при един състезателен ден /стрелят се два пъти/, и 40 при двудневни състезания /стрелят се по веднъж в рамките на състезателния ден/. Дистанциите до мишените трябва да са съобразени с правилата на Световната федерация по фийлд таргет, а именно: минимална дистанция 8 метра, максимална 50 метра. Максимална дистанция за мишени от задължително положение за стрелба – 40 метра. По отношение на мишените с намалена убойна зона /УЗ/ се прилагат и следните изисквания:
- при намалена УЗ 15 мм стрелба от задължително положение не се допуска, при свободно положение максималната дистанция е 20 метра;
- при намалена УЗ 25 мм и стрелба от задължително положение максималната дистанция е 20 метра, а при стрелба от свободно положение – 35 метра.

5. По искане на организатора на състезанието, ФТКС осигурява състезателни карти по образец на ФТКС, и протокол за общо класиране по образец на ФТКС.
В случаите, когато състезанието не се организира от ФТКС, организаторите трябва по възможно най-бързия начин след приключване на състезанието да предадат на ФТКС информация с резултатите.

6. Победителят в крайното класиране за съответната година получава купа, медал и грамота. Класираните на второ и трето място получават медали и грамоти. Купата се предава всяка година на победителя, от носителя на купата за предходната година.
В случай че един и същи състезател спечели купата в три поредни години, той я получава за постоянно, а ФТКС доставя нова купа, която да бъде предавана между победителите в шампионата по-нататък.

7. Излъчването на националния отбор за световните първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.

8. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС www.ft-sofia.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.
Настоящият регламент следва да е изложен на достъпно място на всяко състезание за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”.

Регламентът е приет от УС на ФТКС на 27.02.2013 г.
 

Attachments

 • временно класиране.JPG
  временно класиране.JPG
  89.9 KB · Прегледи: 284

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
Класирането след ІІ-ри кръг FT Open SF 1x50 "Бонсови поляни" - 31.03.2013 г.
 

Attachments

 • vremenno klasirane.JPG
  vremenno klasirane.JPG
  175.4 KB · Прегледи: 255

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
Класирането след 3-ти и 4-ти кръг за ФТКБ:
 

Attachments

 • Vremenno klasirane.jpg
  Vremenno klasirane.jpg
  201.1 KB · Прегледи: 201

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
Класирането след 5-ти и 6-ти кръг:
 

Attachments

 • Vremenno klasirane.jpg
  Vremenno klasirane.jpg
  263.9 KB · Прегледи: 189

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
И една интересна статистика, благодарения на ТеХНо:
 

Attachments

 • Ratings SFTC analisys.pdf
  118.9 KB · Прегледи: 126
A

Anonymous

Гост
Най-чистосърдечно се извинявам за което!
На последното състезание щях да дойда, ако бях разбрал за него навреме.
Разсеял съм се нещо напоследък.
Следващото състезание на 08.11 (Архангелов ден) ли ще бъде?
 

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
bernhard написа:
Най-чистосърдечно се извинявам за което!
На последното състезание щях да дойда, ако бях разбрал за него навреме.
Разсеял съм се нещо напоследък.
Следващото състезание на 08.11 (Архангелов ден) ли ще бъде?

По-скоро на 9-ти или 10-ти. Следи раздела за "Мероприятия".
 

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
За съжаление много от състезаващите се бяха препятствани по една или друга причина да участват в последния кръг и да окажат влияние на крайното класиране.

Ето и крайното класиране за Първото издание на ФТКБ 2013 г.:
 

Attachments

 • Ratings SFTC финал.pdf
  58.4 KB · Прегледи: 125

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Честито на победителите.
Нека начинанието се запази през годините.
:cheers:
 

sir John

Редовен Потребител
ФТКС
Божо е най-постоянния стрелец от години насам и приза е напълно заслужен.
Резултата не ме изненадва. :bravo: :bravo: :bravo: :sniper2:


Останалите трябва да си изведем необходимите поуки и да приемем рейтинговите мишени по-сериозно.
:cheers: :cheers: :cheers:
 

TeXHo

Потребител
Ето и малко графики от мен. Доста изводи могат да се направят от тях.
 

Attachments

 • Ratings SFTC stats.pdf
  87.4 KB · Прегледи: 29
 • Ratings timeline 2013.png
  Ratings timeline 2013.png
  27 KB · Прегледи: 80
 • Scores timeline 2013.png
  Scores timeline 2013.png
  30.1 KB · Прегледи: 79
Нагоре