Програма мероприятия "Годишен рейтингов шампионат" - 2016 година

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Темата е за предложения на организатори на състезания по FT.
Публикувания календар е ориентировъчен и търпи промени.
Уточнените и фиксирани дати в календара ще са с по-тъмен или удебелен шрифт.
Предложения за включване на ново състезание, или заместване на съществуващо се прави най-малко две седмици преди датата на мероприятието
.


Очаквам предложения за мероприятия от В. Търново, Русе, Стара Загора, Пазарджик и др.

Ще коригирам календара в зависимост от предложени от колегите състезания и мероприятия.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”


1. „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за Световни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

2. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима.
В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.

3. Всеки от състезателите събира проценти от 5 от кръговете на шампионата.
Ако състезател е участвал в повече от 5 кръга, вземат се предвид най-добрите му 5 резултата.
За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.

4. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по регламента на организатора на съответното състезание.
При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Допуска се участие на състезатели с по-висока мощност на пушките, но те не участват в класирането за ФТКБ.
Задължително се извършва засичане на време за стрелба по правилото N+1 минута /N e броят на мишените от конкретната позиция за стрелба/.
Изисквания към трасето: минималният брой на мишени по трасето е 30 при един състезателен ден /стрелят се два пъти/, и 40 при двудневни състезания /стрелят се по веднъж в рамките на състезателния ден/. Дистанциите до мишените трябва да са съобразени с правилата на Световната федерация по фийлд таргет, а именно: минимална дистанция 8 метра, максимална 50 метра. Максимална дистанция за мишени от задължително положение за стрелба – 40 метра. По отношение на мишените с намалена убойна зона /УЗ/ се прилагат и следните изисквания:
- при намалена УЗ 15 мм стрелба от задължително положение не се допуска, при свободно положение максималната дистанция е 20 метра;
- при намалена УЗ 25 мм и стрелба от задължително положение максималната дистанция е 20 метра, а при стрелба от свободно положение – 35 метра.

5. По искане на организатора на състезанието, ФТКС осигурява състезателни карти по образец на ФТКС, и протокол за общо класиране по образец на ФТКС.
В случаите, когато състезанието не се организира от ФТКС, организаторите трябва по възможно най-бързия начин след приключване на състезанието да предадат на ФТКС информация с резултатите.

6. Победителят в крайното класиране за съответната година получава купа, медал и грамота. Класираните на второ и трето място получават медали и грамоти. Купата се предава всяка година на победителя, от носителя на купата за предходната година.
В случай че един и същи състезател спечели купата в три поредни години, той я получава за постоянно, а ФТКС доставя нова купа, която да бъде предавана между победителите в шампионата по-нататък.

7. Излъчването на националния отбор за световните първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.

8. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС www.ft-sofia.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.
Настоящият регламент следва да е изложен на достъпно място на всяко състезание за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”.

.

КАЛЕНДАР

Февруари
28.02 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч, (заменя се с тренировка 2х20 - Пусната е отделна тема с програма)


Март
20.03 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.(през март това състезание се заменя с рейтингово състезание в Белиш -Троянско на 27 ми март- клуб Мускетари)


Април
16.04 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Май
Купа Балкантрейд – датата се уточнява от организаторите – клуб „Мускетари“Юни
05.06 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

26.06 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч

Юли
09.07- Колективна проверка и прострелка на оборудването , офиц. тренировка - "Бонсови поляни" - хартиерни мишени на предварително измерени дистанции за настройка и 2х15 мишени – проверка (не се включват в рейтинговия шампионат)


10.07 - FT Open SF 2x30 - 11:00 ч. (последно рейтингово преди европейското първенство по FT в Унгария)

Септември
3.09-04.09 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Октомври
09.10 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Ноември
06.11 - FT Open SF 2x30 "Бонсови Поляни" - 11:00 ч.

Декември

04.12. - БР FT 50"Бонсови Поляни" - 11:00 ч.*Организаторите си запазват право за промяна на датите и мястото за провеждане на състезанията до една седмица преди поредното мероприятие

БР FT - е стрелба по хартиени мишени за точки от FT позиция т.е седнал, а цифрата след SF е броя на мишените.
Планираме разстоянието да е 25 м.

Пример:

BR FT SF50: - стреля се по веднъж по 50 точки/цели на хартия или 50 зачетни изстрела на 25 м. от позиция "седнал" или "FT"

FT SF 2x50 (премерно) = FT турнирно трасе с 50 мишени, по които се стреля по веднъж в два кръга, т.е 50(мишени) Х 2(кръга) = 100 зачетни изстрела.
 
Последна промяна:

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Поздравление за темата. Вече и беше времето.
Благодаря Васко, че се ни включил в календара с купа "Балкантерйд"
Само искам да уточним месеца с Оги защото имаме идея тази година да е през юни. Това го правим защо вече пет години все ни вали през май. До няколко дена ще ти пиша какво сме решили. И ако е възможно да направим промяна.
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Поздравление за темата. Вече и беше времето.
Благодаря Васко, че се ни включил в календара с купа "Балкантерйд"
Само искам да уточним месеца с Оги защото имаме идея тази година да е през юни. Това го правим защо вече пет години все ни вали през май. До няколко дена ще ти пиша какво сме решили. И ако е възможно да направим промяна.
ОК няма проблем - ще направим промяна.
 

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
В календара е записано, че на 28.02.2016 г. има мероприятие.
Да попитам само има ли вероятност да се проведе състезанието?
Благодаря.
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
В календара е записано, че на 28.02.2016 г. има мероприятие.
Да попитам само има ли вероятност да се проведе състезанието?
Благодаря.

Имах голямо желание да го организирам, но малкия ми влезе в болница и ...не посмях да го анонсирам, не знаех кога ще го изпишат и кога какво ще се случи и наложи да ходя и т.н.т . Сега е изписан , ама още се възстановява в нас (даже на работа не ходих два дни)
Та поради това не посмях да го насроча.
Ако всичко е наред в най-добрия случай ще организирам в неделя 28.02. една офиц. тренировка 2х20 за прострелка на пушките. Като съм сигурен ще го обявя до четвъртък-петък. (надявам се всичко да е ОК - засега няма проблеми)
Съзнавам , че това е малко време - затова ще бъде тренировка, а не офиц. рейтингово състезание.
Надявам , се да ме извините!

П.П. Имам 20-те мишени в мен, така че имам всичко за 2х20 на поляната на Бонсови
 

peko

Редовен Потребител
ФТКС
Имаме желание за организиране на едно ФТ в Пловдив. Тъй като смятаме да е и в двата класа до 16 и до 45 Дж, ще имаме нужда от помощ с малко мишени, които да "издържат".
Като дати виждам удобни 23.04 или 21-22.05, но още няма обявена дата от Троянци през Май или Юни ще е купа Балкантрейд.
2х30 или 2х25, да кажат водещите състезатели, ако искат да бъде и рейтингово.
 
Последна промяна:

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Купа Балкантрейд ще правим през юни живот и здраве
 

CaMyPau

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Имаме желание за организиране на едно ФТ в Пловдив. Тъй като смятаме да е и в двата класа до 16 и до 45 Дж, ще имаме нужда от помощ с малко мишени, които да "издържат".
Като дати виждам удобни 22.04 или 21-22.05, но още няма обявена дата от Троянци през Май или Юни ще е купа Балкантрейд.
2х30 или 2х25, да кажат водещите състезатели, ако искат да бъде и рейтингово.

Аз съм за май /по-топло е/. С мишени можем да помагаме, разбира се. :cheers:
 

Слави

Модератор
Модераторски Екип
ФТДМ
Имам поне 5 които без проблем ще сработят и на 16 и на 45-ти номер джапанки.
По-важното е задприкладното устройство правилно да борави с оръжието, че съм се нагледал на "нинджи"!
 

oblaka

Редовен Потребител
ФТКС
Имам един въпрос който предполагам че вълнува и други колеги. При положение че се обяви състезание в Троян на 27.03 да считаме ли състезанието от календара насрочено за 20.03 няма да се проведе.

Поздрави.
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Имам един въпрос който предполагам че вълнува и други колеги. При положение че се обяви състезание в Троян на 27.03 да считаме ли състезанието от календара насрочено за 20.03 няма да се проведе.

Поздрави.
Да..по принцип ако не беше обявен Белиш мислех да направя на 27 ми в София. Но сега мартенското състезание ще е на клуб Мускетари. Редактирах програмата.
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Там сме ;)

А защо не и 2 да има ;)
На 20 ти нямам възможност да организирам състезание. Мислех на 27 ми да го направя, но щом мускетарите обявиха датата , нашето се отлага ...ще уважим с участие Белиш 2х30
 

oblaka

Редовен Потребител
ФТКС
Разбира се. Радвам се че няма да пропуснем месеца. Записах се вече:rambo::cheers:
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Малко ъпдейт на календара (не мога да си редактирам първия пост)
КАЛЕНДАР

Февруари
28.02 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч, (заменя се с тренировка 2х20 - Пусната е отделна тема с програма)


Март
27.03.2016 г. ФТ Open 2х30 - с. Белиш -Троянско клуб Мускетари


Април
17.04 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Май
FT Open 2x30 гр. Пловдив – датата се уточнява от организаторите (вероятно 07.05.2016 г)


Юни
FT Open SF 2x50 Купа Балкантрейд – датата се уточнява от организаторите – клуб „Мускетари“


Юли
09.07- Колективна проверка и прострелка на оборудването , офиц. тренировка - "Бонсови поляни" - хартиерни мишени на предварително измерени дистанции за настройка и 2х15 мишени – проверка (не се включват в рейтинговия шампионат)


10.07 - FT Open SF 2x30 - 11:00 ч. (последно рейтингово преди европейското първенство по FT в Унгария)

Септември
3.09-04.09 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Октомври
09.10 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Ноември
06.11 - FT Open SF 2x30 "Бонсови Поляни" - 11:00 ч.

Декември

04.12. - БР FT 50"Бонсови Поляни" - 11:00 ч.*Организаторите си запазват право за промяна на датите и мястото за провеждане на състезанията до една седмица преди поредното мероприятие

БР FT - е стрелба по хартиени мишени за точки от FT позиция т.е седнал, а цифрата след SF е броя на мишените.
Планираме разстоянието да е 25 м.

Пример:

BR FT SF50: - стреля се по веднъж по 50 точки/цели на хартия или 50 зачетни изстрела на 25 м. от позиция "седнал" или "FT"

FT SF 2x50 (премерно) = FT турнирно трасе с 50 мишени, по които се стреля по веднъж в два кръга, т.е 50(мишени) Х 2(кръга) = 100 зачетни изстрела.
 
Последна промяна:

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Данни за рейтинговият шампионат:

1. Калоян Дулев 24 24 48
2. Георги Терзиев 24 23 47
3. Павел Великов 23 18 41
4. Павлин Павлов 21 18 39
5. Огнян Иванов 18 19 37
6. Пламен Георгиев 16 18 34
7. Христо Петров 16 16 32
Васил Василев 12 20 32
8. Антон Папазов 13 9 22
9. Димитър Димитров 10 9 19
10. Роберт Николов 6 7 13
11. Владимир Нинов 2 1 3
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Класиране_1кръг.jpg

П.П. Не съм разделял ФАК от международен, ще го направя след 2 кръг.
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
Актуален към 18.04.2016 г.
Класиране_18април_2016.png
 
Последна промяна:

peko

Редовен Потребител
ФТКС
Васко, ако нямаш ти време, прати ми табличката за да добавя резултатите от 08.05.
 
Нагоре