Правила за провеждане на състезания по Фийлд Таргет

Статус
Заключена за публикации

Архитекта

Редовен Потребител
ФТДМ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ НА ФТ ДВИЖЕНИЕ „МУСКЕТАРИ”

А. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЯТА:

І. СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ
1. Дистанции до мишените: от 8 до 50 метра.
2. Мишените се разполагат по 2, или 3 в коридор и се номерират последователно по посоката, в която се развива трасето.
3. По трасето може да има не повече от 25% мишени с умалени убойни зони. Пределни дистанции: УЗ 15 мм - до 20 метра, УЗ 25 мм– до 35 метра. Когато по мишената се стреля от задължително положение пределните дистанции са: за 25 мм УЗ – 20 метра, за 40 мм УЗ – 40 метра, 15 мм УЗ - не се допуска.
4. Броят мишени, които ще се стрелят от задължително положение за стрелба не следва да надвишава 20% от всички мишени. Задължителната поза за стрелба важи за всички мишени в коридора. Максимална дистанция до мишената при задължителна поза – 40м.
5. Всеки състезател прави само по един изстрел в мишена.
ІІ. СЪДИЙСТВАНЕ:
1. Старт на стрелбата: две изсвирвания. Прекратяване на стрелбата: едно изсвирване. Окончателен край на стрелбите: три изсвирвания - две продължителни и едно още по-продължително.
2. При необходимост от надстрелване съдийстващият избира коридор. Състезателите стрелят последователно по всички мишени в коридора – първо от ФТ поза. При равенство – от коляно, и накрая прав. При ново равенство – само прав по една мишена до излъчване на победител.
ІІІ. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
1. Зона прострелка се разполага по възможност на място с видимост за контрол от съдийстващия, но не в непосредствена близост до съдийската маса.
2. Всеки мускетар – маршал: При необходимост от техническо прекъсване, забелязване на преминаващи хора, или опасна проява всеки мускетар може да спре стрелбата. След отстраняване на причината стрелбата се подновява от същия маршал
IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Промени в дата, час и други важни условия относно насрочено мероприятие се обявяват с текущ пост и се отразяват незабавно с корекция в болдван червен шрифт в първия пост от темата за състезанието.
Б. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА:
І. ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ:
1. Без електронни устройства за измерване на дистанции и силата на вятъра. Без допълнителни колани, прикрепящи оръжието към тялото. Допуска се използването на единичен ремък.
2. Седалки с височина до 10см. Наколенки и налакътници с равна горна повърхност и дебелина до 3см.
4. Максимална енергия на PCP пушките: до 16J и до 45J.
ІІ. СТРЕЛБА:
1. Всички изстрели да се извършват като дулото на цевта се намира изцяло пред линията за стрелба, а спусъкът се намира зад нея.
2. Ограничения при позите за стрелба:
а/ „легнал”: пушката и ръцете от лакътя напред да не допират до естествена, или изкуствена опора.
б/ „прав” и „седнал”: без допиране на тялото, или пушката до странична естествена, или изкуствена опора.
в/ „от коляно”: задното стъпало да е изправено вертикално. Седалката може да се използва за опора на коляното, или глезена. Свободна китка на водещата ръка.
3. Време за стрелба: за две мишени в коридор – 3 минути, за три мишени – 4 минути. Времето започва да тече от момента, в който състезателят пристъпи на позицията за стрелба.
4. Мишените във всеки коридор задължително се стрелят в последователността, в която са номерирани.
5. Многозарядните пушки се зареждат в зачетното време и само с необходимия брой проектили за съответната позиция.
6. Към следваща позиция по трасето да се преминава само, ако тя е освободена от предишната състезателна група.
7. Мобилните телефони да бъдат с изключен звук по време на участие по трасето.
ІІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
1. Забранена е стрелбата извън състезателното трасе и зоната за прострелка.
2. Оръжието се пренася незаредено в района на състезанието, с насочена надолу към земята цев. Многозарядните пушки се пренасят без барабан, или с отворен сайдлевър / болтов затвор.
3. При прекратяване на стрелбата по време на състезанието с едно съдийско изсвирване зареденото оръжие се изпразва с изстрел в земята непосредствено пред състезателя и цевта се държи насочена надолу в безопасна посока. Забранява се прицелване в мишените до подновяване на стрелбата с две съдийски изсвирвания.
4. Забранява се пресичането на линиите за стрелба по трасето, и на зоната за прострелка, освен с разрешение на Главния съдия, или на маршал.
5. След приключване на последния кръг състезателите предават експедитивно картите си на съдийската маса. След предаване на последната карта се дава сигнал за край на състезателния ден - три продължителни изсвирвания . След този сигнал стрелбата е абсолютно забранена за цялата територия на състезанието.
ІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Участие в състезание на двама стрелци с една пушка се допуска само при следните условия:
- Резултатите и на двамата не участват в класирането за състезанието и в годишното рейтингово класиране. Точките им се публикуват след края на състезателния списък с указание: "Незачетно участие:"
- И двамата участници заплащат такса участие.
2. Състезатели, неявили се на трасето до сигнала за сбор при съдийската маса за брифинг и откриване на срещата не се допускат до участие в първи кръг на състезанието.
ФТ Движение „МУСКЕТАРИ”
24.04.2012 г.
Актуализиран на 06.06.2014.г.
Актуализиран на 18.08.2014 г.
 
Статус
Заключена за публикации
Нагоре