Настройка на оптиката .

didarai

Редовен Потребител
Оригиналният линк :

http://fekete-moro.hu/bfta-setup-manual/index-en.php

И превода:

Представяне.

Целта на това ръководство не е да научи човек как да стреля Field Target или как да стреля с въздушна пушка по принцип .Преди да използвате това ръководство, е необходимо да сте се запознали с всички аспекти на боравенето с въздушно оръжие , както и да имате основни познания и умения в стрелбата.
Поради това , в ръководството се приема , че стрелецът вече е в състояние да прави последователни групи на хартия и е готов сам да настрои системата пушка-монтажи-оптика , според най-добрите налични методи , с цел да стреля точно  на всяка дистанция между 7 и 50 метра.
Също така се предполага , че стрелецът е собственик на 4.5 mm (cal .177) въздушна пушка и оптика с корекция на паралакса. Въпреки , че повечето инструкции се отнасят за стрелци които правят корекциите с винтовете на оптиката , тези на който оптиките са неудобни за това или тези които предпочитат стрелбата по дотове също са взети под внимание в глава седма.
Това ръководство не е предназначено да замени разумните съвети, дадени на ниво инструктор в клуб. Вместо това, то трябва да се ползва като спътник , по време на не рядко трудния процес на подпомагане на относително начинаещ , в настройката на понякога сложеният и скъп набор от оборудване. Въоръжени с това ръководство , инструктор и начинаещ стрелец , трябва да бъдат в състояние да намалят периода за настройване/прострелка , от няколко седмици до няколко дни.
Надеждата на автора е , че ръководството ще позволи на относително начинаещ да направи това по един ясен и систематичен начин.

Wayne K. Hudson
November 2002


2.Подготовка на пушката

Важно е , пушката да отговаря на определени критерии (някои свързани с правилата за ФТ и законовата рамка на острова):
1. Пушката не трябва да надвишава 16,3 джаула дулна енергия с избраните от вас чашки,
2. Спусъкът трябва осигурява безопасно, предвидимо освобождаване/спускане,
3. Пушката трябва да бъде точна с избрания от вас модел чашки.

В Обединеното кралство всички ФТ състезания се провеждат с пушки , които отговарят на законоустановения праг от под 16.3 джаула дулна енергия. Преди започването на по-нататъшната настройка на пушката е от жизненоважно значение да сте проверили дулната енергия/скорост (ДЕ) с помощта на хронограф и разбира се с чашките които възнамерявате да използвате. Ако ДЕ , е прекалено висока , тогава пушката трябва да се настрои/отслаби според изискванията.Ако ДЕ е твърде ниска , препоръчително е мощността да се вдигне до около 15.6 J. Повишаването на ДЕ с повече от 15,6 J е рисковано от гледна точка на закона/правилата и е съмнително като предимство така или иначе.

За изчисляване на ДЕ на пушката е необходимо да използвате хронограф , за да измерите скоростта на чашката (в метри за секунда) в момента на изстрела , а също така , трябва да знаете и теглото на чашката в грамове. След като имате тази информация , можете да извършите изчислението по формулата :
Енергия (Joule) = Скорост (м / сек) * Скорост (м / сек) * Тегло (гр) / 2000
Тя дава резултата в джаули (J). Препоръчително е да се направят повече измервания и да се взема средноаритметичната стойност за по-нататъшни изчисления. Ако стойностите на скоростта имат значителни различия една от друга , тогава трябва да откриете и отстраните причината за това(напр. почистете цевта , сменете уплътненията , настройте регулатора или оставете това на оръжеен майстор). Вариация в рамките на 1-2 м/сек е нормална и не води до никакви проблеми , но ако е повече от 5-6 m/сек причината за това трябва да бъде отстранена.


Спусъкът на всеки модел пушка е различен , така че ще трябва да се консултирате с вашето ръководство на потребителя за подробности относно това как да го коригирате. За успешна състезателна Фийлд Таргет стрелба , е желателно спусъкът да се настрои да е по-лек отколкото е нормално за ловните пушки , но е задължително да не е чак толкова чувствителен , че да има вероятност да изтърве при зареждането на пушката. Важно е също при налични настройки предварително да сте нагласили правилно разстоянието от ръкохватката на приклада до езичето/блейда на спусковия механизъм (СМ). За допълнителни подробности относно настройката на СМ се консултирайте с ръководството на BFTA "технически умения".

При прикладване на пушката в рамото , стрелящата ръка трябва с плавно движение директно да попада на пистолетната ръкохватка , без да се налага тя да се извива или да компенсира някаква разлика в дължината . Блейда на СМ трябва да попадне на възглавничката на показалеца веднага след първата фаланга. Ако спусъка не е регулируем по място и достигането му е неудобно за стрелящата ръка , това може да се компенсира посредством добавянето или отстраняването на дистанционни подложки на приклада. Ако няма повече подложки за премахване , може да ви се наложи известно дървообработване , с цел накъсяването му. Според правилото на палеца , ако държите ръкохватката комфортно , задтилъка на приклада трябва да достига до завоя на лакътя , без да го притиска прекалено силно.

По отношение на избора на чашки , в това ръководство се приема , че стрелецът вече знае с кой модел пушката е най-точна , тъй като се предполага , че вече е стрелял с нея , но без да е преминал по пълната процедурата по настройката.

До сега може би сте забелязали тенденцията , да си затваряте окото с което не се целите при стрелба. Въпреки това , е много изгодно човек да се научи да стреля с отворени и двете очи .Определянето на разстоянието до целта , както ще разясним по-късно , може да се окаже трудно начинание , освен ако и двете очи са напълно отпуснати. При използване на нивелир монтиран на оптиката също ще е трудно да се проверява с едно око , дали оръжието е нивелирано правилно , освен ако не държите и другото си око отворено.
Също така , когато държите и двете си очи отворени може да контролирате по-добре околността за влиянието и от вятъра. Това е техника , която не се придобива естествено , а трябва да се научи , но която напълно ще се отплати на стрелеца , щом веднъж я е усвоил.

След като всичко по-горе е изпълнено , време е да се монтира за пръв (или пореден) път оптиката.3.Монтиране на оптиката


3.1. Височина на монтажите и регулиране на набузника

Изборът на монтажи с правилната височина може да се окаже трудно начинание. Правилният избор на монтажи означава комфорт и повече смъкнати мишени. Грешният , означава дискомфорт , чувство на неудовлетвореност и по-малко попадения в убойната зона. Основният фактор при избора на монтажи(след диаметъра на тялото на оптиката) е просвета между обектива и цевта .При оптики с настройка на паралакса в предната им част , нисък монтаж може да доведе до това , ринга за настройка да докосва и дори да притиска цевта.
Друг фактор е подравняване на главата/окото с оптичната ос . Ако вашата оптика е монтирана твърде ниско , може да откриете , че трябва да притискате със сила главата си върху "бузата" на приклада или ви се налага да я държите под неудобен ъгъл , за да видите изображението. И обратното , ако сте с оптика монтирана твърде високо , може да забележите , че държите главата си да "виси" над "бузата", без тя дори да докосва приклада. И в двата случая това ще предизвика нестабилност , докато се мъчите да избистрите образа.
Приклад с регулируема буза елиминира този проблем.Тъй като щом веднъж е определена минималната височина при която обектива не докосва цевта , от там нататък , оптиката може да се "вдига" докато стрелеца сам прецени за достатъчно * , като с регулирането на бузата , се гарантира оптимално положение на главата за максимален комфорт. Смята се , че това е най-вертикално положение на главата , но все пак е различно от стрелец до стрелец. Много стрелци използват гумен наочник на оптиките си , който премахва задната и странична осветеност и подобрява изображението. Трябва да се внимава обаче за това , дали той се използва правилно. Той е просто устройство за подобряване на изображението и не трябва да се използва за локализиране положението на главата. Това е функция на правилното монтиране на подвижната буза на приклада .

• За ефекта който промяната на височината на оптиката оказва върху траекторията погледнете част 6.4.


3.2. Центриране на тумблерите (оптична нула).

Вътре в тялото на оптиката има една по-малка тръба , която съдържа кръста и лещите на изображението. Когато въртим тумблерите , ние с тях всъщност движим тази монтажна тръба , и това променя положението на визирният кръст спрямо образа на мишената. Оптиката е идеално оптично центрирана , ако вътрешната тръба е напълно съосна с външното тяло . Това означава , че осите на механичната и оптичната конструкция съвпадат и това води до най-малката вероятност за оптични грешки и изкривяване на изображението. Друга важна причина за центриране на оптиката , е фактът , че ако монтажната тръбата е в края на обхвата си в едната или другата посока , то тя може да докосне основната тръба/тялото.Тогава има вероятност да не може да използваме пълноценно корекциите или дори да има движение по хоризонтала на кръста ,  докато регулираме попаденията по височина.

Това означава , че ние винаги трябва първо да центрираме оптиката , след това приблизително да я насочим към целта с монтажите и само фината настройка (в рамките на няколко кликвания) , да се направи с тумблерите.

За да се центрира оптиката , често се използват средите на диапазоните за настройка на тумблерите , но този начин не е прецизен и може да се повредят механизмите , докато се търси края на обхвата им.


Друг "хитър" метод е , да се центрира с помощта на неподвижно огледало пред обектива , паралакс на безкрайност и минимум зуум и да се търси съвпадение на кръста със сянката му. Проблемът идва с това , че не на всяка оптика може да се открие сянката на кръста , а ако оптиката не може да фокусира на безкрайност , сянката ще има голямо отместване при поглед през окуляра.

bfta-setup-53.jpg

Намиране на оптичната нула с огледалоПравилният начин да центрирате оптиката е като използвате принципа "на въртене".Фиксирайте неподвижно пушката и сложете оптиката да легне в отворените пръстени на монтажите , сочейки към мишена с ясно изразни маркери .Може да поставите хартиени ленти под тялото на оптиката , за да се избегне увреждане на покритието и.

bfta-setup-43.jpg

центриране с въртене на оптикатаСлед това завъртете оптиката бавно , като натискате леко надолу в монтажите така , че да не може да "се изкачи" по пръстените им .Просто я въртете леко около и собствената ос. Завъртете я толкова, колкото позволява , но половин или дори четвърт оборот трябва да е достатъчно. Докато въртите , центъра на мерника ще опише дъга .

bfta-setup-35.gif
bfta-setup-36.gif
bfta-setup-37.gifИзчислете където е центъра на тази дъга и нанесете корекции с тумблерите така , че кръста грубо да сочи в него. Повторете няколко пъти , докато кръста започне всеки път да сочи в същата точка , без да описва дъга при завъртането на оптиката. Сега вече оптиката е оптически центрирана. Маркирайте позициите на тумблерите за по-късна употреба.

3.3. Инсталиране на монтажите


Отстранете винтовете от горната част на монтажите и ги поставете на една страна. Леко развийте страничните скоби и плъзнете монтажите върху  монтажната шина на пушката (лястовичата опашка). Внимателно и плътно затегнете винтовете им. Вземете оптиката и я положете в монтажите.Поставете горните части на монтажите върху оптиката и затегнете винтовете , но не до край. Тя следва да бъде в състояние да се движи по дължина , а също и да се върти, макар и с известна съпротива. След това , следвайте тези стъпки:

-Заемете нормалната си позиция за стрелба в седнало положение на земята , с пушка удобно прикладвана в рамото.
-Отпуснете главата си с естествено движение в комфортна поза върху регулируемата буза на приклада. Затворете очите си докато правите това , за да не може  временното положение на оптиката да влияе на позицията ви. Ако оптиката е на правилното отстояние , трябва след като отворите очите си ,  да виждате правилно изображението (виж снимките по-долу)от пръв поглед. Говорим за  това , че идеалната позиция на оптиката е там , където ще може да си поставите главата с използването на най-малко мускули и сила , и вие трябва да нагласите оптиката си в съответствие с тази  позиция.Погледнете през оптиката. Вие инстинктивно ще търсите добрата видимост на изображението и ще се движите главата си напред или назад , за да застане тя на  правилното очно разстояние.
-Определете дали оптиката трябва да бъде преместена напред или назад и я плъзнете по дължина , докато се получите ичистено изображение. То трябва да бъде ясно чак до периферията си и да е заобиколено от отчетлив черен пръстен.
-Позиционирайте монтажите така , че те да са на максимално разстояние един от друг. Това дава най-стабилната основа на оптиката. След това ги затегнете здраво.
-Приблизително подравнете вертикалният кръст перпендикулярно на лястовичата опашка , след което затегнете винтовете.Кръстът ще бъде настроен прецизно по-късно, но за сега и това е достатъчно.

bfta-setup-50.jpg

Поглед през оптиката от прекалено близо...


bfta-setup-52.jpg

...и от далеч .Кръста е зле фокусиран , а изображението в периферията е размазано.

bfta-setup-51.jpg

Поглед през оптиката от правилното отстояние на окото от окуляра.И кръстът и изображението в периферията са отчетливи и на фокус

3.4. Настройка на окуляра и скалата на оптиката


Всяка оптика в частта си към окото има регулируем окуляр. Той позволява на всеки да настрои оптиката спрямо особеностите на зрението си. Ако окуляра не е настроен правилно и кръстът не е фокус , лесно ще настъпи умората на очите , тъй като окото ще се опитва постоянно да компенсира това.

Има два вида конструкция на механизма за корекция на окуляра. Най-разпространената е тази при която цялото тяло се завърта за да се фокусира кръста , след което се застопорява неподвижно със завъртането на заключващ пръстен , играещ ролята на контрагайка . Другият вид , т.нар. "бърз фокус" , се настройва просто със завъртането на тесен пръстен намиращ се в самият край на оптиката. Този тип фокусен пръстен има вероятност случайно да се завърти и е добре да се маркира позицията му след като веднъж е настроен.

bfta-setup-03_en.gif

Завъртете тялото на окуляра докато кръста стане ясно фокусиран , след което го застопорете със заключващият пръстен.bfta-setup-04_en.gif

Завъртете пръстена на бързия фокус , докато кръста стане ясно фокусиран.


С пушка прикладвана на рамо и с паралакс настроен на безкрайност (?), погледнете през окуляра към ясна и чиста област от небето(не към слънцето).Завъртете окуляра или бързият-фокус докато визирният кръст стане най-ясно фокусиран и контрасртен , според възможностите на зрението ви и го застопорете със заключващият пръстен , ако е наличен. Оставете очите си да починат за малко , след което погледнете пак през окуляра , но и с двете очи отворени . Ако правилно сте настроили окуляра трябва гледайки с едното око през оптиката , а с другото към небето , изгледа да е еднакво бистър.

Какво да направите , ако носите очила? Теоретично , тъй като окуляра притежава някои диоптрични корекции , леко късоглед стрелец , който може да живее без да носи постоянно очилата си , е възможно да използва корекциите на окуляра и да стреля без тях , но може да има трудности при намирането на целите на око и тогава ще трябва да си връща обратно очилата веднага след всеки изстрел. Малко по-лесно е за стрелците с далекогледство , тъй като те могат да ползват очила за четене за да гледат отметките по оптиката си , а когато стрелят , просто да гледат над тях.


3.5. Настройка на оптичната нула на оптимална дистанция

За Фийлд Таргет състезанията , най-решаващата дистанция е на 50 метра. Това е най-дългото разстояние на което се стреля в дисциплината , и за това то се явява и пик в представянето на оптиката. Така че , оптиката трябва да бъде обезателно оптично центрирана , при настройка на тумблера за стрелба на 50 метра. Т.е. когато сме поставили тумблера на отметката за 50 метра , то той да се намира в средата на своя диапазон от корекции.Добър е и варианта , да се центрира оптиката на 45m така , че тя да е близо до идеалната си позиция през целият диапазон между 40 и 50 метра. Най-важното е , да сте разбрали смисъла и значението на оптичното центриране и на това то да е извършено на дистанциите с най-трудните мишени. Когато се стреля по дотове центрирането трябва да е направено в далечната нула.Има и друга причина това да бъде направено. Някои оптики не разполагат с голям диапазон на настройки на тумблерите и ако не са монтирани с помощта на горният метод , просто ще им свършат кликовете за корекция при далечните дистанции.За постигане на оптималното центриране на дадената дистанция има два варианта.Или да се повдигне оптиката с подложки между нея и задната стойка на монтажите или чрез използването на наклонена монтажна релса , виж глава 3.5.1. Обикновено , ако оптиката има по-малък диаметър на предната леща и е ниско монтирана метода с подложките е достатъчен. Високи монтажи обаче ще се нуждаят от много по-голям наклон и е по-удачно той да се постигне с наклонена релса.


Време е да насочим вниманието си към стрелбището. Вие ще се нуждаете от достъп до място за стрелба с дължина до 50 метра. От позицията си за стрелба , измерете точно 10 м. и поставете там мишената си. (Защо 10 м.?10, защото траекторията при повечето комбинации въздушна пушка / оптика , просто се случва да има същата точка на попадение(POI) на 10 метра , каквато е и на 50 метра , в зависимост от височината на оптиката).

Мишената ви трябва да представлява само един прост кръст (+), но и трябва да е достатъчно голяма , за да виждате попаденията , ако в началото са извън размерите му . След като оптиката е центрирана според инструкциите от предишния раздел , настройте паралакса докато и целта и кръста започнат да се виждат едновременно , на максимално добрият си фокус. Изстреляйте чашка в центъра на кръста. Шансът тя да удари значително по-ниско и встрани е голям.Изстреляйте още 3 чашки ползвайки една и съща точка на прицелване , за да проверите закономерността в попаденията.


Игнорирайте засега настройките по вертикала и коригирайте попаденията по хоризонталата (ляво-дясно). Развийте защитните капачки. Завъртете тумблера за хоризонталните корекции на необходимия брой кликвания. Вие ще трябва да постигнете това чрез опити и грешки , стрелба и настройки , докато точката на попадение не застане в желаната позиция . (Ако се целите в центъра на кръста точката на попаденията трябва да се е позиционирала върху долната му вертикална линия). Тази корекция по хоризонтала не е от решаващо значение на този етап , защото ще бъде фино настроена по-късно , след като завършим настройката на оптиката окончателно. Ако точката на попадение се намира по вертикала на повече от 5 см под точката на прицелване , ще трябва да я повдигнете нагоре за да може двете да съвпаднат.Това става с повдигане на задната част на оптиката по-високо спрямо предната , чрез подлагане с лента от не-свиваем , гъвкав материал между нея и задният монтаж. Повечето хора използват стара филмова лента за целта , но може да използвате и тънка медна пластинка, пластмаса или алуминиево фолио или дори ивица изрязана от капачка на буркан.

bfta-setup-05.gif
bfta-setup-06.gif

2-3 подложки от филмова лента , подложени между тялото на оптиката и леглото на монтажната стойка.

Изрежете няколко парчета от избрания от вас материал за подложките (около 15 х 20 мм). Маркирайте позициите на монтажите с молив. Развийте винтовете им (тези, които държат на монтажите върху релсата) и плъзнете оптиката заедно с тях вън от релсата. Развийте горните винтове на задната стойка докато се получи достатъчно голям просвет , за да поставите две от подложките.

След поставянето , им плъзнете обратно оптиката върху релсата , като използвате маркерите с молив върху нея , за да я върнете на предишната позиция и затегнете отново всички винтове. (Забележка:... Не затягайте горните винтове на задната стойка прекалено силно , тъй като ако подложката не покрива цялата площ на монтажа , тялото на оптиката може да се деформира. Просто използвайте сила колкото за плътно притягане.)


Вървете на стрелбището и проверете отново прострелката на дистанция 10 метра. Ако попаденията са в рамките на 2-3 сантиметра от точката на прицелване , то тогава е време да проверите прострелката и на 25 метра. Ако отдалечението е все още голямо , тогава ще трябва да продължите да добавяте (или премахване) подложки , докато го направите приемливо на 10 метра.

След това настройте грубо страничното отклонение използвайки за целта монтажите (все още не ползваме тумблерите). Високият клас монтажи имат възможност да се коригират по хоризонтала и по вертикала. Регулирайте от тях отклонението , докато разликата му от центъра не стане по-малка от сантиметър. Фината настройка все още не е важна и ще бъде направена по-късно. Ако имате стандартни стойки , те също може да се регулира в известна степен с не толкова широко разпространената техника на страничните подложки. В случая говорим за подлагане не между тялото на оптиката и монтажа , а между него и лястовичата опашка на пушката. Това винаги се прави по неподвижната страна на монтажа и трябва да регулирате отклонението чрез предната или задната стойка , в зависимост от посоката на необходимата корекция. Използвайте само една цяла подложка , която е с дебелина най-много 1 мм. Това е само едно допълнително решение и ще бъде по-добре да се сдобиете за целта подходящи регулиращи се монтажи.bfta-setup-33.gif

Странична подложка.

На 50 метра, поставете голям лист обикновена бяла хартия за мишена и на нея точно през половината нарисувайте с черен маркер хоризонтална линия. С настройките на тумблерите непроменен от стрелбата на десет метра , фокусирайте обектива на дистанцията от 50 м. и направете три изстрела за група по черната линия . В момента не е от значение дали групата е изместена встрани.Сега трябва да сте концентрирани върху вертикалното отклонение.

Ако групата е повече от 10 см над или под линията на 50 метра , е препоръчително отново да се добавят или премахват подложки. Причината за това е , че 10 см разлика на 50 метра се равнява на половин оборот на тумблерите , а това ще доведе до избягване от оптималното центриране на оптиката .

Ако можете да настроите отклоненията и да получите точка на попадение под 5 см от точката на прицелване на 50 метра , само с подлагане по задната стойка.И оставите оптиката центрирана без да въртите тумблерите , то тя ще ви даде най-доброто от себе си , точно на тези критични дистанции , а възможностите и за откриване на разстоянието ще бъдат оптимизирани .


3.5.1 Измерване наклона на монтажа

Настройката чрез подлагане е лесна и ефективна , но тялото на оптиката няма да ляга перфектно в пръстените , и може лесно да бъде повредено , ако затягате винтовете прекалено силно. Идеалното решение е да се купи / направи релса за оптиката , която да има подходящ наклон или нейният наклон да може да се регулира.Наклона и ще бъде около 0.5-0.7% , но колко точно зависи от височината на оптиката и вида на чашките , така че трябва да се намери точната стойност за вашият конкретен случай. Ако имате такава наклонена релса , вземете си и два ниски монтажа , за предпочитане регулируеми , по хоризонтала разбира се. По този начин можете да инсталирате своята оптика без никакви подлагания , напрежения или изкривявания.

Ако решите да си направите наклонена релса , можете да измерите наклона и по следния начин: монтирайте оптиката върху пушката си с временни монтажи( могат да бъдат всякакъв вид и всяка височина) и да направи стъпките , описани по-горе , до глава 3.4. - Така ще центрирате оптиката си , но вместо стъпките в глава 3.5. стреляйте направо на по-голям лист хартия , на 50 метра. Наклонът се определя по следната формула:

Наклона в % = (POI + H2 - H1) / L * 100

Където POI е разликата между височината на прицелване и точка на попадение в см., H1 е текущото разстояние от център до център на оптиката и цевта , Н2 е проектираната височина (и двете в см) , L е разстояние до целта в метри , а наклонът се изчислява в % (например 0,7% означава 0.7 mm разлика във височината на 100 мм дължина).


3.5.2. Странично отклонение на оптиката

То може да се види при поглед отгоре на пушката (!). Средната ръка стрелци отдават по-голямо значение на този проблем , отколкото заслужава той в действителност. В обобщение мога да кажа , че наистина е незначителен и на практика е трудно доловим , ако оптиката е правилно занулена. Нека да видим , защо:

1.Паралелно изместена оптика - това е случаят , когато оптиката не е в равнината на симетрия на пушката , а е изместена паралелно на нея встрани. Например това се случва , ако ширината на монтажната релса и тази на скобата на стойките не е еднаква , но с някаква странична подложка , все пак сте я успоредили. Ако имате 10 mm релса и 12 mm база на монтажа , отместването е (12-10) / 2 = 1 мм. Това изместване може да се компенсира по два начина (в следните примери приемаме , че оста на оптиката е на 1 mm вдясно от оста на цевта):
* Съхранявайки успоредността , т.е. странично отклонение на точката на попадение на дистанцията за прострелка се запазва същото (1 мм) , каквото е и на оптиката . С тази настройка , пушката ще стреля 1 мм вляво на всички разстояния. Това не е голям проблем , като сметнем , че трябва да компенсираме понякога дори с няколко диаметъра на кил зоната заради вятъра в страни.
* Нулиране по хоризонтала на 30 м (или на половината от възможните дистанции). Това означава , че точката на попадение е в десетката на тази дистанция , а примерно се намира вдясно от нея с 0,7 мм на 50 м и вляво с 0.75 mm на 7 m.

Очевидно е , че тези неточности не трябва да се разглеждат сериозно.


2.Оптиката е не паралелно изместена - причината може да бъде грешен ъгъл на фрезоване на лястовичата опашка на пушката или деформации в монтажите , оптиката или пушката. Важно е да се спомене , че траекторията на чашката зависи от връзката между оптиката и дулото на цевта и че дори при напълно центрирана оптика , тя може да бъде под ъгъл(спрямо дулото) , ако цевта е изкривена по една или друга причина. Този ъгъл може да се коригира с монтажи с хоризонтална настройка и не се екстраполира с разстоянието , така че , ако монтажната релса има 1 mm кривина на своята 12 cm дължина , това не означава , че бихме стреляли на 42 сантиметра встрани на 50 метра.Отклонението ще бъде 1-2 mm само (определено по отклонението на предна леща , спрямо оста на цевта) и това не води до твърде много неприятности , виж предходния параграф по-горе.


Можем да заключим , че страничното отклонение на оптиката (което може да се види при поглед отгоре) наистина не застрашава точността. Истинският проблем възниква само когато оптиката се върти около надлъжната си ос , т.е. когато кръста не е нивелиран . Въпреки , че не изглежда толкова плашеща , това е реалната опасност , защото в този случай корекцията по височина засяга и хоризонталната , вече имаме много по-голям шанс за грешки в отчитането - и те не са няколко милиметра , а сантиметра при по-големите разстояния.


3.6. Нивелиране на скалата/оптиката


Целта на нивелирането е да се уверите , че вертикалната линия на кръста е в една вертикална равнина с оста на цевта на пушката. Както подсказва името , за целта ще използваме нивелири , осигуряващи вярна референтна вертикална линия.

Тази процедура може да се извърши с помощта на отвес и либела (тръбичка пълна с течност и мехурче въздух в нея.). Либелата трябва да бъде временно фиксирана към лястовичата опашка на оптиката по такъв начин , че да можете да я виждате със свободното си от прицелване око , докато с другото се стремим да следим отвеса. Имайте предвид , че някои евтини либели може да не са на коректни , и е добре да ги проверите , преди използване.

Връвта на отвеса трябва да бъде ясно видима , например: оранжев паракорд и трябва да бъде поставена достатъчно далеч от оптиката за да се избегнат каквито и да било грешки. 8-10 метра е достатъчно разстояние , стига оптиката ви да фокусира добре на него.

1. Фокусирайте паралакса към отвесната линия,
2. Нагласете пушка така , че либелата да е центрирана (водоравно).
3. Без да променяте положението на пушката , вкарайте отвеса в зрителното поле.
4. Изравнете вертикалната линия на кръста с отвеса и погледнете либелата.


bfta-setup-07.gif

Оптиката на показаната фигура трябва да бъде завъртяна в монтажите обратно на часовниковата стрелка , за да може кръста да бъде нивелиран спрямо отвеса , докато либелата запазва водоравната си позиция.


Ако отклонението на либелата е значително , тогава ще трябва да завъртите оптиката в монтажите. Развийте винтовете на стойките толкова , че да бъде достатъчно да се завърти тялото на оптиката. Повторете стъпки 2-3 и когато кръста съвпадне с отвеса , а либелата е водоравна вече сме нивелирали правилно оптиката. Преди да затегнете отново винтовете на стойките , проверете дали не се е променило разстоянието от окото ви до окуляра. След като се уверите , че всичко е наред затегнете монтажите. Винаги затягайте винтовете постепенно и "на кръст" , тъй като затягането на един до край може в даден момент да измести тялото на оптиката.При изпълнението на тази процедура е желателно да ползвате рест опора , ако имате.


3.7. Финални настройки на прострелката (ляво/дясно)

Преди да се пристъпи към установяването на траекторията , трябва точно да се нулира оптиката с корекции вляво-вдясно по отношение на цевта.

Има различни школи по отношение на най-добрия метод за нулиране на хоризонтала и вертикала. Не може да има никакво съмнение обаче в това , че най-добрият начин да се направи е на 50 метра , на закрито , от рест опора. Въпреки това , повечето хора не разполагат с достъп до закрито 50-метрово помещение .

Алтернативата е да се съкрати разстоянието до такава степен , че траекторията на чашката да е абсолютно незасегната от вятъра. Тази дистанция е около 10-15 метра. Зануляването по хоризонтала на такова близко разстояние ви позволява да стреляте много по-стабилно , отколкото на далечното такова , и е достатъчно за дистанциите във Фийл Таргет състезанията .

На 10-15 метра поставете мишена , която се състои от бяла хартия / картон с вертикална черна линия по средата. Прицелете се в тази вертикална линия и стреляйте в нея. Сега , стреляйте по точката направена от чашката в мишената. След това стреляйте по новата точка. Би трябвало да видите формираща се линия , с еднакво разстояние между точките. Направете корекция на тумблера по хоризонтала започнете отново стрелбата по вертикалната линия.

Когато сте сигурен , че попаденията не се отклоняват повече встрани , стреляйте в различни точки на вертикална черна линия. Ако корекцията е била вярна , тогава вие ще бъдете в състояние да правите попадения само по черната линия. Ако не е така , трябва да започнете отново.


bfta-setup-08.gif

„Пътечките” на изстрелите при прострелка вляво-вдясно .
 
Последна промяна:

dberov

Редовен Потребител
Това за центриране на тумблерите (оптична нула) с огледало не го знаех.
Въпреки че не съм имал зрително изкривяване, замъгляване или лунии и оптиката си цели точно вчера реших да я настроя по описания начин.
Преброих кликовете и наместих тумблери в средно положение. Отражението на кръста в огледалото бе около два дота над центъра и малко в дясно. След доста кокорене и наместване се получи съвпадение на двата кръста. Отново преброих кликовете и на горния тублер за хоризонтала ми даде +60 клика up. Върнах новите настройките, изчислих къде ми е първата нула (14метра) при заданена втора на 50м и сложих мишени. Пуснах отвес и наместих кръста по вертикала след което подлагах няколко пъти лентички от рентгенова снимка докато я докарах да цели близо до центъра в мишената на 14м а накрая обрах с по няколко клика докато удари центъра. На следващата мишена (50метра) пуснах само 3 изстрела които бяха идеален център и с това приключих настройките. Не можах да пробвам на по голяма дистанция дали ще има отклонение по вертикала но това предстои.

Браво за поста, винаги има какво ново човек да научи! :bravo:

Друг "хитър" метод е , да се центрира с помощта на неподвижно огледало пред обектива , паралакс на безкрайност и минимум зуум и да се търси съвпадение на кръста със сянката му. Проблемът идва с това , че не на всяка оптика може да се открие сянката на кръста , а ако оптиката не може да фокусира на безкрайност , сянката ще има голямо отместване при поглед през окуляра.

bfta-setup-53.jpg

Намиране на оптичната нула с огледало
 

koki_84

Потребител
Темата е повече от полезна. Браво за отделеното време и труд.
Най вероятно в мен е проблема, но моля обяснете ми как се намира първа и втора нула?
 

peko

Редовен Потребител
ФТКС
С пуцане. Слагаш кашон с нарисуван кръст на 10 м примерно, целиш се в кръста и гледаш къде е попадението. Маркираш го с 1.
Местиш кашона метър назад и пак стреляш на кръста. Маркираш с 2. И тъй на всеки метър. Ако те мързи може и през 5, за да придобиеш представа а после да минеш през метър или два. Като пренесеш попаденията в копрдинатна система, ще получиш идея за параболата.
Тя идеята е ти да нагласиш къде да ти бъдат нулите, ако искаш да са две, или пък една на върха на параболата.
Представи си права линия успоредна на оста х как се пресича с парабола, която ти е развита по оста у. Регулирайки вертикалната корекция на оптиката местиш тази права по оста у. И по този начин променяш координатите на пресечните им точки.
 
Последна промяна:

koki_84

Потребител
Разбрах. А, корекцийте за определяне на нулата трябва да са с подлагане на ринговете на моноблока а не с тумблерите, правилно ли съм разбрал при центрована оптика ( кръст в кръст)
 

Kameno Karp

Редовен Потребител
Може и да греша, но оставам с убеждението, че не ти е ясно какво означава нула и първа и втора нула. При напускане на цевта чашката излита нагоре, достига някакъв пик и след това почва да пада надлу. Т. е. траекторията на чашката е една парабола. Ето пример с напълно хипотетични числа. Слагаш мишената на 12 м и дали с тумблерите, дали с подложки си настройваш оптиката така, че чашката да отива точно там където си се прицелил. Вече пушката е простреляна на 12 м. Местейки мишената напред-назад, чашките ще попадат или под или над прицелната ти точка, но на 35-ия метър чашката отново ще попада в точката в която се целиш. Това ти е втората нула.Ето и една схема на написаното.
IMG_20210622_070444.jpg
 

peko

Редовен Потребител
ФТКС
Оптиката първо трябва да е нагласена евентуално с подлагания, да е центрирана по вертикала и хоризонтала в хода на тумблерите. Ако оста на оптиката не ти е успоредна на оста на цевта(разбирай да е над оста х,) по хоризонтала, ще имаш само една пресечна точка с равнината минаваща през оста y. И преди и след тази пресечна точка попаденията ще имат и хоризонтално изместване, не само вертикално. Или вече влизаш в триизмерна графика. Целта на подлаганията е да останеш в двуизмерна. И се подлага максимум 2-3-5 десети от милиметъра. Ако има нужда от повече, значи или ринговета са криви, или шината не е успоредна на цевта.
Тогава когато си нагласил оптиката спрямо цевта, може да простреляш, за да видиш къде са нулите и да коригираш само с тумблера по вертикала попаденията. А ако хода по вертикала не стига, сменяш ринговете с по-високи.
А ако не искаш да въртиш тумблери, си правиш "пищов" с попаденията по вертикала на скалата на оптиката и коригираш, като вдигаш или сваляш прицелната точка според разстоянието.
Дано елементарната примерна схема ти изясни теорията. Докато не я схванеш, няма да знаеш какво правиш с оптика, тумблери, рингове и т.н..
 

Attachments

  • 0-02-05-1c54c40f2b699079297329200b8380aa6d85fd47b3a02400722797da8346d23e_97d080063c5b8bf4.jpg
    0-02-05-1c54c40f2b699079297329200b8380aa6d85fd47b3a02400722797da8346d23e_97d080063c5b8bf4.jpg
    409.5 KB · Прегледи: 107

njatanasow

Редовен Потребител
Пеко
За целта се продават регулируеми монтажи по хоризонтал и по вертикал.Няма подлагане и нещата се постигат идеално!Малко по скъпи са но си заслужава! :):cheers:
 

koki_84

Потребител
Благодаря момчета, още веднъж, че отделяте толкова време за мен. Ако имате път към Карлово може винаги да звъннете да пием по бира (имаме и нова бирария)
Това е телефона ми 0892023344
 

koki_84

Потребител
Като цяло моята оптика съм я центрирал с огледало. Нивелирал съм пушката и оптиката и я настроих с тумблерите първо на 20м после на 40м и и 100м.
Нямам проблем с въртенето на тумблерите, но отностно нулите не бях на ясно и дали има смисъл от тях. На 100м ги събрах в кутия за съчми, като цяло е доста добре (според мен)
Просто се задълбочих да изуча повечето неща при настройването и по конкретно като има вярър различни дистинации даже съм си взел ветромер с тем. и влага за да може вс да е точно. Предизвикателство е за мен и ми доставя ужасно голямо удоволствие.
Просто тук в Карлово няма кой да ми ги покаже по сложните неща (за съжаление)
 

niki 67

Потребител
Здравейте, колеги. Прочетох певода на статията и е много поучителна. Имам колега ловец с ловна карабина и ми се оплака, че не успявал да си простреля оптиката. Съотносими ли са правилата за прострелка с огнестрелно оръжие от написаното тук или трябва да се променят някои параметри. Например отстоянието за първа и втора нула. Ако за ВО се прострелва на 10 и 50 метра, за огнестрелното да е на 20-30 и 100метра например. Знам, че не е мястото тук да коментираме огнестрелно оръжие, но нека помогнем на колегата.
 

diadowanio1

Потребител
Изчетох и изгледах клипове по темата и се поограмотих доста.Ето и моят въпрос като новобранец :
3.Въпрос: ОПТИКА –Купих оптика ,евтина за 50 лв Bushnell 3-9x40 EG,затова и възмошностите са и малки.При монтажа центрирах по вертикалата с американски G ъгломер,малък много точен,измерва вертикали ,хоризонтали ,ъгли.(Снимки).Оптиката е със скала МОА и един клик е ¼ от инча =0,64.Направих настройките на паралакса по съветите от колегите тук във форума.Освен с милимитрова хартия ,пробвах и с малка мишена за 50 ярда.Интересното е ,че при 50,40 ,30 м ,като си местя главата, се движи червената точка от мишената ,а не кръста.Другото интересно е ,че кръговете в черното поле ,които реално са бели , се виждат зелени ,а около най- външният кръг се вижда червен ореол.Мишената беше силно осветена от слънцето.Първият изстрел се оказа на 16,8 см надолу и на 6,8 см надясно.Подложих в задната стойка ,според вашите съвети 3 пластинки по 0,25 мм от кофичка от кисело мляко.Това помогна много и с вертикалният тумблер направих само десетина кликвания.Хоризонталата я наместих с тумблера.Прилагам снимки на мишените.Паралаксната грешка си остана все пак ,кръста се мести в ляво и дясно при движение на главата.Направих корекции с очила (2,5 Диоптъра за четене ) и без тях.Кое е по-правилно при настройката на паралакса .При стрелбата ,пушката беше неподвижна ,стегната в масивно менгеме ,а менгемето обездвижено към стойката ( в случая стълбата )Ще ви бъда много благодарен за мнения ,съвети ,критики идр.Оказа се ,че снимките са с голям обем ,ще ги преработя и тогава ще ги кача .

Дядо Ваньо
Tumb. Центриране на оптиката.jpg
Тумб.Мишена 3.jpg
 
Последна промяна:
Нагоре