"Годишен рейтингов шампионат - 2017"

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Темата е само и единствено за предложения на организатори на реѝтингови състезания по FT.
Публикувания календар е ориентировъчен и търпи промени.
Предложения за включване на ново състезание, или заместване на съществуващо се прави най-малко две седмици преди датата на мероприятието.


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”


1. „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за Световни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

2. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през следващата календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС преди края на текущата календарна година. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима. Ако датата на състезанието не е определена към момента на публикуване на програмата, то тя може да се допълни впоследствие.
В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.

3. Всеки от състезателите събира проценти от 5 от кръговете на шампионата.
Ако състезател е участвал в повече от 5 кръга, вземат се предвид най-добрите му 5 резултата.
За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.

4. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по регламента на организатора на съответното състезание.
При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Допуска се участие на състезатели с по-висока мощност на пушките, но те не участват в класирането за ФТКБ.
Задължително се извършва засичане на време за стрелба по правилото N+1 минута /N e броят на мишените от конкретната позиция за стрелба/.
Изисквания към трасето: минималният брой на мишени по трасето е 30 при един състезателен ден /стрелят се два пъти/, и 50 при двудневни състезания /стрелят се по веднъж в рамките на състезателния ден/. Дистанциите до мишените трябва да са съобразени с правилата на Световната федерация по фийлд таргет, а именно: минимална дистанция 9 метра, максимална 50 метра. Максимална дистанция за мишени от задължително положение за стрелба – 40 метра. По отношение на мишените с намалена убойна зона /УЗ/ се прилагат и следните изисквания:
- при намалена УЗ 15 мм стрелба от задължително положение не се допуска, при свободно положение максималната дистанция е 20 метра;
- при намалена УЗ 25 мм и стрелба от задължително положение максималната дистанция е 20 метра, а при стрелба от свободно положение – 35 метра.

5. Излъчването на националния отбор за световните първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.

6. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС www.ft-sofia.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.

КАЛЕНДАР

Mарт

2х30 София - 26.03.2017
Aприл
2х50 Пловдив - 29-30.04.2017
Mай
Русе 2х50
Юни
купа Балкантрейд 2×50
Юли
2X50 Бонсови вероятно
Август
Асеновград 2х50 конна база
Септември
2х50 село Търнак
Октомври
2х30 София
Нември
2×30 (2×50)Белиш закриване

*Организаторите си запазват право за промяна на датите и мястото за провеждане на състезанията до една седмица преди поредното мероприятие
 

Attachments

 • klasirane2017.pdf
  206.5 KB · Прегледи: 16

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Текущо класиране.
 

Attachments

 • reiting2017.jpg
  reiting2017.jpg
  316 KB · Прегледи: 52

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Класиране купа "Балкантрейд" 10-11.06.2017 г.
 

Attachments

 • рейтинг Klasirane 10-11.06.2017.xls
  44.5 KB · Прегледи: 45

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Благодаря Павка. Ето го и актуализираният рейтинг след Купа "Балкантрейд".
 

Attachments

 • klasirane_2017.png
  klasirane_2017.png
  140.9 KB · Прегледи: 66

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Ъпдейт след проведеното състезание в Асеновград. Качвам рейтинга на 3 части: точки, перцентили и класиране според 5-те най добри резултата.
 

Attachments

 • klasirane_2017_1.png
  klasirane_2017_1.png
  71 KB · Прегледи: 63
 • klasirane_2017_2.png
  klasirane_2017_2.png
  85.3 KB · Прегледи: 63
 • klasirane_2017_3.png
  klasirane_2017_3.png
  61.7 KB · Прегледи: 64

NaDeTo

Модератор
Модераторски Екип
ФТКС
Актуализация на рейтинга след проведеното двудневно рейтингово състезание във село Търнак:
 

Attachments

 • klasirane_2017_best5.png
  klasirane_2017_best5.png
  60.6 KB · Прегледи: 90
 • klasirane_2017_percents.png
  klasirane_2017_percents.png
  81.9 KB · Прегледи: 90
 • klasirane_2017_points.png
  klasirane_2017_points.png
  68.9 KB · Прегледи: 88

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Класиране по рейтинг FT open Белиш
 

Attachments

 • Рейтинг Белиш.xls
  18 KB · Прегледи: 29
Нагоре