"Годишен рейтингов шампионат - 2015"

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Темата е само и единствено за предложения на организатори на реѝтингови състезания по FT.
Публикувания календар е ориентировъчен и търпи промени.
Уточнените и фиксирани дати в календара ще са с по-тъмен или удебелен шрифт.
Предложения за включване на ново състезание, или заместване на съществуващо се прави най-малко две седмици преди датата на мероприятието
.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”


1. „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за Световни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

2. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през следващата календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС преди края на текущата календарна година. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима. Ако датата на състезанието не е определена към момента на публикуване на програмата, то тя може да се допълни впоследствие.
В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.

3. Всеки от състезателите събира проценти от 5 от кръговете на шампионата.
Ако състезател е участвал в повече от 5 кръга, вземат се предвид най-добрите му 5 резултата.
За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.

4. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по регламента на организатора на съответното състезание.
При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Допуска се участие на състезатели с по-висока мощност на пушките, но те не участват в класирането за ФТКБ.
Задължително се извършва засичане на време за стрелба по правилото N+1 минута /N e броят на мишените от конкретната позиция за стрелба/.
Изисквания към трасето: минималният брой на мишени по трасето е 30 при един състезателен ден /стрелят се два пъти/, и 40 при двудневни състезания /стрелят се по веднъж в рамките на състезателния ден/. Дистанциите до мишените трябва да са съобразени с правилата на Световната федерация по фийлд таргет, а именно: минимална дистанция 8 метра, максимална 50 метра. Максимална дистанция за мишени от задължително положение за стрелба – 40 метра. По отношение на мишените с намалена убойна зона /УЗ/ се прилагат и следните изисквания:
- при намалена УЗ 15 мм стрелба от задължително положение не се допуска, при свободно положение максималната дистанция е 20 метра;
- при намалена УЗ 25 мм и стрелба от задължително положение максималната дистанция е 20 метра, а при стрелба от свободно положение – 35 метра.

5. По искане на организатора на състезанието, ФТКС осигурява състезателни карти по образец на ФТКС, и протокол за общо класиране по образец на ФТКС.
В случаите, когато състезанието не се организира от ФТКС, организаторите трябва по възможно най-бързия начин след приключване на състезанието да предадат на ФТКС информация с резултатите.

6. Победителят в крайното класиране за съответната година получава купа, медал и грамота. Класираните на второ и трето място получават медали и грамоти. Купата се предава всяка година на победителя, от носителя на купата за предходната година.
В случай че един и същи състезател спечели купата в три поредни години, той я получава за постоянно, а ФТКС доставя нова купа, която да бъде предавана между победителите в шампионата по-нататък.

7. Излъчването на националния отбор за световните първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.

8. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС www.ft-sofia.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.
Настоящият регламент следва да е изложен на достъпно място на всяко състезание за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”.

Регламентът е приет от УС на ФТКС на 27.02.2013 г.

КАЛЕНДАР
Януари

Февруари
21.02 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч. няма да се провежда

Март
21.03 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч. няма да се провежда

Април
18.04 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Май
Купа Балкантрейд

Юни
13.06 - FT Open SF2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Юли
11.07-12.07 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Септември
5.09-06.09 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Октомври
17.10 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Ноември
14.11 - FT Open SF 2x30 "Бонсови Поляни" - 11:00 ч.

Декември


*Организаторите си запазват право за промяна на датите и мястото за провеждане на състезанията до една седмица преди поредното мероприятие

БР FT - е стрелба по хартиени мишени за точки от FT позиция т.е седнал, а цифрата след SF е броя на мишените.
Планираме разстоянието да е 25 м.

Пример:

BR FT SF50: - стреля се по веднъж по 50 точки/цели на хартия или 50 зачетни изстрела на 25 м. от позиция "седнал" или "FT"

FT SF 2x50 (премерно) = FT турнирно трасе с 50 мишени, по които се стреля по веднъж в два кръга, т.е 50(мишени) Х 2(кръга) = 100 зачетни изстрела.
 
Последна промяна:

scandalo

Редовен Потребител
ФТКС
Без да ми се карате ако има грешки все още се уча на таблицата. Май май Паната ще трябва да ми проведе Онлайн курс :)

Таблицата не е подредена по класиране,а само по рейтинг(за сега така)
 

Attachments

  • Untitled.png
    Untitled.png
    56.7 KB · Прегледи: 104
Последна промяна:

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Някой ще актуализира ли таблицата след последното състезание.
И да сортира таблицата по резултати.
 

scandalo

Редовен Потребител
ФТКС
Ще видя кога ще ми остане време . Не се оправям много лесно с таблицата.
 

Dominus

Редовен Потребител
Хайде аз ще актуализирам резултатите.
Таблицата я пращам и на Румбата, ако съм допуснал грешка той ще я коригира.
 

Attachments

  • 2015-06-20_221116.jpg
    2015-06-20_221116.jpg
    755.9 KB · Прегледи: 75

Dominus

Редовен Потребител
Update 29.11.jpg Да му се покефя малко :D

Прегледайте си резултатите, ако съм допуснал грешка да я отстраня.
 
Последна промяна:

CaMyPau

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Павка, дай я в екселски формат да мога да сметна кой е по-по-най както е по регламент че да не преписвам..п.п. Разбрах, заложено си е във формулата...
 
Последна промяна:

Dominus

Редовен Потребител
Павка, дай я в екселски формат да мога да сметна кой е по-по-най както е по регламент че да не преписвам..
Ами тя си е по регламента бе Оги. В най-дясната графа влизат петте най-високи резултата. Резултатите се формират на база най-висок за всеки кръг /състезателен ден/ като този с най-много точки има 100%. Следващите се формират от точките на първия или ако вземем днешните резултати се получава следното. Калата прави 100%. 100 се дели на неговия актив или с думи прости 49 и се получава коефициент - 2,04081632653 който се получавт останалите. Румбата с неговите 47 точки получава 47 х 2,04081632653 = 95,9183%
Таблицата съм я напълнил с формули и си смята всичко сама. Само не успях да я накарам да търси петте най-високи числа и да ги събира и поради това се налага да ги подбирам ръчно.
 

Dominus

Редовен Потребител
Ето ти най-долу коефициентите и как се получават.
Формулата е горе, кара ексел да търси най-високото число в колона С, клетки от 3 до 31 и като го намери да раздели 100 на него. Така се получава коефициента. Като искаш ще ти я дам.
Update 29.11.jpg
 
Последна промяна:

CaMyPau

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Павка аз четох регламента. Просто не знаех че таблицата е направена да си избира 5-те най-добри. Не проверих, и в бързината помислих че общия скор са събрани всички резултати. Иначе ми е ясно. :cheers:
 

Dominus

Редовен Потребител
Петте най-високи ги избирам ръчно. не успях да измисля формулата. Сигурно има как, но аз не знам. Калкато знам, толкова направих. Иначе ако се събират всички резултати ще виждаш някъде и по 700-800 точки.

Направих всички формули. Вече вади петте най-високи резултата подредени по големина в графа "определящ резултат", които след това събира в графа "рейтинг"
Човешката намеса се свежда единствено до въвеждане на няколко числа и сортиране по низходящ ред.
 
Последна промяна:
Нагоре