"Годишен рейтингов шампионат - 2014"

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Темата е само и единствено за предложения на организатори на реѝтингови състезания по FT.
Публикувания календар е ориентировъчен и търпи промени.
Уточнените и фиксирани дати в календара ще са с по-тъмен или удебелен шрифт.
Предложения за включване на ново състезание, или заместване на съществуващо се прави най-малко две седмици преди датата на мероприятието
.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”


1. „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за Световни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (СФФТ) за територията на Република България.

2. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през следващата календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС преди края на текущата календарна година. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима. Ако датата на състезанието не е определена към момента на публикуване на програмата, то тя може да се допълни впоследствие.
В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.

3. Всеки от състезателите събира проценти от 5 от кръговете на шампионата.
Ако състезател е участвал в повече от 5 кръга, вземат се предвид най-добрите му 5 резултата.
За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.

4. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по регламента на организатора на съответното състезание.
При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Допуска се участие на състезатели с по-висока мощност на пушките, но те не участват в класирането за ФТКБ.
Задължително се извършва засичане на време за стрелба по правилото N+1 минута /N e броят на мишените от конкретната позиция за стрелба/.
Изисквания към трасето: минималният брой на мишени по трасето е 30 при един състезателен ден /стрелят се два пъти/, и 40 при двудневни състезания /стрелят се по веднъж в рамките на състезателния ден/. Дистанциите до мишените трябва да са съобразени с правилата на Световната федерация по фийлд таргет, а именно: минимална дистанция 8 метра, максимална 50 метра. Максимална дистанция за мишени от задължително положение за стрелба – 40 метра. По отношение на мишените с намалена убойна зона /УЗ/ се прилагат и следните изисквания:
- при намалена УЗ 15 мм стрелба от задължително положение не се допуска, при свободно положение максималната дистанция е 20 метра;
- при намалена УЗ 25 мм и стрелба от задължително положение максималната дистанция е 20 метра, а при стрелба от свободно положение – 35 метра.

5. По искане на организатора на състезанието, ФТКС осигурява състезателни карти по образец на ФТКС, и протокол за общо класиране по образец на ФТКС.
В случаите, когато състезанието не се организира от ФТКС, организаторите трябва по възможно най-бързия начин след приключване на състезанието да предадат на ФТКС информация с резултатите.

6. Победителят в крайното класиране за съответната година получава купа, медал и грамота. Класираните на второ и трето място получават медали и грамоти. Купата се предава всяка година на победителя, от носителя на купата за предходната година.
В случай че един и същи състезател спечели купата в три поредни години, той я получава за постоянно, а ФТКС доставя нова купа, която да бъде предавана между победителите в шампионата по-нататък.

7. Излъчването на националния отбор за световните първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.

8. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС www.ft-sofia.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.
Настоящият регламент следва да е изложен на достъпно място на всяко състезание за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ”.

Регламентът е приет от УС на ФТКС на 27.02.2013 г.КАЛЕНДАРЯнуари
26.01 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Февруари
23.02. - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч. няма да се провежда


Март
15.03–Откриването на Рейтинговия ФТ шампионат-2014 на във В.Търново :bgflag: .

30.03 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Април
27.04 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Май
17-18 .05 - FT Open 2x50 купа "Балкантрейд" - гр.Троян
Юни
15.06 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.

Юли
12.07-13.07 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Септември
06.09-07.09 - FT Open SF 2x50 - 11:00 ч.

Октомври
19.10 - FT Open SF 2x30 "Бонсови поляни" - 11:00 ч.


Ноември
16.11 - FT Open SF 2x30 "Бонсови Поляни" - 11:00 ч.

Декември
:cheers:

МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЙТИНГОВИЯ ШАМПИОНАТ ЗА 2014 ГОДИНА
 

pavloff

Редовен Потребител
ФТКС
ФТДМ
Към Управителният съвет на ФТКС,
колеги към днешна дата Фийлд таргет движение Мускетари (ФТДМ) има идеята да организира двудневно мероприятие по ФТ на датите 17-18 май 2014 г. в гр.Троян - FT Open SF 2x50 купа "Балкантрейд" .
Съглано регламена в двуседмичен срок пред провеждането на мероприятието ще бъде отправено запитване към ФТКС, за вклюването му в рейтинговото класиране за ФТКБ за 2014 г.
Успех на всички които стоят зад тази идея.
:cheers:
 

BAD TORO

Модератор
ФТКС
pavloff написа:
Към Управителният съвет на ФТКС,
колеги към днешна дата Фийлд таргет движение Мускетари (ФТДМ) има идеята да организира двудневно мероприятие по ФТ на датите 17-18 май 2014 г. в гр.Троян - FT Open SF 2x50 купа "Балкантрейд" .
Съглано регламена в двуседмичен срок пред провеждането на мероприятието ще бъде отправено запитване към ФТКС, за вклюването му в рейтинговото класиране за ФТКБ за 2014 г.
Успех на всички които стоят зад тази идея.
:cheers:

:yahoo: Това е състезание, което се очаква с голям интерес от всички нас. То вече си е извочвало място в календара.
 

cdman

Администратор
Направих темата важна , както и сложих модератори на раздела Симо (BAD TORRO) и Панайот (TeXHo) за да може да актуализират винаги първия пост - така че темата да стане за обсъждане - а винаги актуалната информация да е в първия пост.
 

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Е, открихме сезона :)
Архитекта повдигна летвата ;)
Следващото рейтингово е за 23.03.
Предлагам да го преместим за последната седмица за 29 или 30-ти.(събота или неделя)
Имаме седмица за предложения.
 

TeXHo

Потребител
Ето го и рейтинговото класиране след първия кръг от шампионата. Имам намерение да добавям класирането по кръгове на края на първия пост, но за целта ще трябва първо да оправим някой неща със Светльо.

НОВО: Вече има активна галерия за междинните резултати от шампионата. Линка е на края на първия пост в темата. Най-вероятно ще пускам и обикновен пост, когато съм готов с междинния резултат в допълнение към постването му в галерията.
 

Attachments

 • Ratings SFTC Round 1.JPG
  Ratings SFTC Round 1.JPG
  102.5 KB · Прегледи: 133

TeXHo

Потребител
Ето как изглежда рейтинговото класиране след втори кръг на Шампионата. Класирането присъства и в галерията, която е посочена в първия пост на темата.
 

Attachments

 • Ratings SFTC Round 2.JPG
  Ratings SFTC Round 2.JPG
  134.9 KB · Прегледи: 107

BAD TORO

Модератор
ФТКС
13.04- Цветница.
Местим състезанието от 13.04 на 20.04.
Против, въздържали се ...........няма!
Приема се с пълно единодушие :bravo:
Поправям датата в календара
 

scandalo

Редовен Потребител
ФТКС
От Цветница та на Великден :)
Аз тогава пропускам.
 

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Разгеле, мислех че всички са атеисти.
И аз се отвеях.
Последно местене за 27.
 

Слави

Модератор
Модераторски Екип
ФТДМ
Re: "Годишен рейтингов шампионат - 2014"

:)
А дано!
Припокрива се обаче с русенската "кар хфт" :))
 

TeXHo

Потребител
Re: "Годишен рейтингов шампионат - 2014"

Радващо е, че имаме толкова мероприятия, че датите не стигат :)
 

vas2308

Редовен Потребител
ФТКС
За утре 27.04.2014 г. остава ли насроченото състезание?
 

TeXHo

Потребител
Ето го и временното класиране за годишния рейтингов шампионат.
 

Attachments

 • Ratings SFTC Round 3+4.JPG
  Ratings SFTC Round 3+4.JPG
  226.1 KB · Прегледи: 85

TeXHo

Потребител
Временното класиране за годишния рейтингов шампионат е обновено с последните резултати.
 

Attachments

 • Ratings SFTC Round 5.JPG
  Ratings SFTC Round 5.JPG
  216.5 KB · Прегледи: 91

TeXHo

Потребител
Рейтинговото класиране след 6 и 7 кръг е онлайн.
 

Attachments

 • Ratings SFTC Round 6+7.JPG
  Ratings SFTC Round 6+7.JPG
  270.9 KB · Прегледи: 88

TeXHo

Потребител
Уважаеми състезатели и фенове на ФТ,

Според мен, възможностите за организиране на заключително мероприятие за Шампионата за 2014 се изчерпаха. Предстоят празници и дори да се организира нещо, то няма да е с нужното предизвестие и посещаемост, за да има представителен характер.

Затова, предлагам, временното класиране след последния проведен кръг, да бъде прието за окончателно и да приключим сезона.
Очаквам мнението на всеки, който по един или друг начин се чувства част от Шампионата, за да вземем окончателното решение.
 
Нагоре