стрелбища

  1. Rosbul Arm

    Наредба за условията и реда за изграждане на спортни стрелбища на открито

    Здравейте, мисля че това ще ви е полезно. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 1 февруари 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии Пълният текст е...
Нагоре