БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Дискусия в 'БАФТ - Българска Асоциация по Фийлд Таргет' започната от shooter, 26 Май 2009.

 1. Yasho

  Yasho Потребител

  Публикации:
  370
  и за да се зачете трябва да се побликува в държавен вестник преди събранието:)
   
 2. mitaka101

  mitaka101 Потребител

  Публикации:
  465
  от:
  Центъра на София
  И какво се реши по тези въпроси на ОС?
  Протокол или нещо подобно няма ли да се публикува?
   
 3. братушка

  братушка Редовен Потребител

  Публикации:
  2,331
  от:
  BG
  Сетих се за един аспект, който пропуснахме да коментираме на Събранието. До следващо събрание има доста време, затова го повдигам тук, може все пак да го вмъкнем още към наличните решения:
  Предлагам за някои категории хора да има намалени встъпителна и годишна такси за членство, а именно: за пенсионери, студенти редовно обучение и ученици (има такива дето вече са на по 18г., а още учат в СОУ) таксата да е 50% от общоприетата.

  ПС: нека да оставим новият и старият председатели да уредят формалните бумажни въпроси на спокойствие. Не вярвам да ни бавят с месеци, но някоя-друга седмица им трябва все пак.
   
 4. Termina4

  Termina4 Потребител

  Публикации:
  879
  от:
  Сопот
  Срещата закъсня с около 3 часа и доста от нас неможаха да участват няма ли да се напише какво се е случило Все пак сме едно семейство така да се каже нямаме тайни един от друг :cheers:
  Който си мисли че сме си тръгнали щото не ни пука да знае че е в грешка
  Поздави :rose:
   
 5. s73r01d

  s73r01d Потребител

  Публикации:
  836
  от:
  Sofia/Burgas
  В качеството си на новоизбран член от управителния съвет на асоциацията ще отговоря по памет на зададените въпроси. Така или иначе двамата управители ще публикуват всичко точно както беше, но ще е по-късно.

  По точки и по памет ;)

  1. Приема за сега ще става на общо събрание, УС за следващите 2 години е както следва (по памет):
  управител - Стефан Романов - Luftwafe
  съдийства, правила и др - Михаил Абрамов - братушка
  касиер - Стефан - shooter
  Д. Янков - poacher
  PR - Петко Костов - s73r01d (пишещия :eek:)
  Мисля че не пропускам нищо

  2. Трябва да се състави комисия от няколко колеги стрелци (не задължително членове на асоциацията). И да се одобри краен вариант на национални правила по които ще се провеждат състезанията. Резултата трябва да е готов до края на годината.

  3. Действа се както по т.2.

  4. Встъпителната вноска е 5лв +20лв годишен членски внос или 25лв за старт. Всяка последваща година членския внос е 20лв, плаща се година за година.

  5. Няма крайно решение.

  6. До края на ноември трябва да имаме календар за следващата година със точни дати на срещите и стезанията които ще се проведат.

  7. Реши се до 2 месеца преди всяко мероприятие да има определени точните хора които ще го организрират и те да не се променят до самото мероприятие.

  8. Действа се както по т.2.

  9. Стратегията на кратко за следващите 2 години е материален ресурс, тоест мишени и масички за бенчрест. Искаме над 30 падащи мишени и 15 масички.

  10. Одобрено е предложение, ще го сканират вероятно колегите.

  11. Не помня нещо особено :sorry:

  12. Действа се както по т.2.

  13. Отчета следва да се публикува на уеб сайта и всеки член на асоциацията има право да изисква допълнителна подробна информация от касиера, която също да бъде публикувана.

  14. За уебсайта не можахме да го обсъдим със Cdman, аз съм поел личен ангажимент да говоря с него и да решим каквото решим ;)


  Повече подробности и документация "soon" :cheers:
   
 6. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Моля за извинение поради забавянето си
  просто съм на нова работа и съм ангажиран с нея 7 дни в седмицата  ПРОТОКОЛ

  ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ
  НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ


  На 20.09.2009 г. от 17.20 ч./ след забавяне, поради награждаване на победителите от състезанията на VII та Национална среща / в хижа Узана, местността Узана, Община Габрово, се проведе първото Общо събрание на сдружение с нестопанска цел Българска Асоциация по Фийлд Таргет.
  За председател на събранието бе предложен Стефан Станчев /Shooter/, за протоколчик Боряна Гарванска.
  На събранието присъстваха 14 члена на Асоциацията.
  Събранието протече по обявения в поканата дневен ред:
  1.Прием на нови членове и избор на УС и разпределяне на длъжностите в него, избор на председател на УС
  2. Приемане на правилник за провеждане на състезания по ФТ и определяне на коефициента му на сложност/трудност, пневматичен бенчрест и пневматичен пистолет
  3. Приемане на правилник за безопасно боравене с пневматично оръжие на сбирките на групите, националните и регионални срещи и състезания
  4. Вземане решение по размера на встъпителната вноска и годишния членски внос на БАФТ
  5. Избор на регионални представители на Асоциацията
  6. Приемане на спортен календар на БАФТ
  7. Организация и провеждане на срещите залегнали в спортния календар на Асоциацията - координационен щаб, местни координатори.
  8. Приемане на правила за национален рейтингов списък на състезателите на Асоциацията, правила за определяне на националния първенец за годината по ФТ, пневматичен бенчрест и пневматичен пистолет, както и на правила за съставяне на национален отбор по ФТ
  9. Приемане на стратегия / програма / на БАФТ за следващите четири години
  10. Одобряване на проекта за документ, удостоверяващ членството в БАФТ
  11. Допълнения към устава на БАФТ
  12. Избор на комисии към асоциацията по предложение на УС - по правилници и национален рейтингов списък / съдийска комисия /, по спортна етика.
  13. Отчет за изразходваните средства и финансова програма на Асоциацията
  14. Обсъждания по сайта на Асоциацията и неговата визия

  По точка първа на дневния ред – Прием на нови членове и избор на УС и разпределяне на длъжностите в него, избор на председател на УС.
  След разглеждане на постъпилите заявления и направените предложения за състав на УС, председател на УС и разпределение на длъжностите в него и проведените разисквания след гласуване с 14 гласа ЗА, въздържали се и против няма, беше взето следното:
  РЕШЕНИЕ : Общото събрание приема подадената колективна оставка на досегашния Управителен съвет и неговия председател.
  Общото събрание одобрява подадените заявления за членство в Асоциацията.
  Общото събрание избира УС в състав:
  1. Стефан Романов Георгиев
  2. Стефан Тодоров Станчев - организационни въпроси и финанси
  3. Михаил Абрамов – регламенти и съдийство
  4. Петко Костов Костов – връзки с обществеността и медии
  5. Добромир Пенков Янков – международни контакти
  Общото събрание избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС - Стефан Романов Георгиев

  БАФТ ще подкрепя методически и материално, по силата на възможностите си, създаването и развитието на ФТ клубове и регионални групи на любителите на пневматично оръжие в страната.

  По точка втора на дневния ред - Приемане на правилник за провеждане на състезания по ФТ и определяне на коефициента му на сложност/трудност/, пневматичен бенчрест и пневматичен пистолет.
  След направените предложения и проведени обсъждания и проведено гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма. Общото събрание взе следното
  РЕШЕНИЕ: Възлага на г-н Михаил Абрамов, да състави комисия по негово усмотрение, в която задължително да бъде поканен и г-н Милен Миладинов. Комисията да разгледа и предложи в сайта на Асоциацията за одобрение регламенти на състезанията по ФТ, Бенчрест, Варминт и Пневматичен пистолет, в срок да края на м. февруари 2010 г.

  По точка трета на дневния ред - Приемане на правилник за безопасно боравене с пневматично оръжие на сбирките на групите, националните и регионални срещи и състезания
  Общото събрание обсъди предложенията и след проведено гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Приема правилник за безопасно боравене с пневматично оръжие на сбирките на групите, националните и регионални срещи и състезания, в следния вид:

  Българска Асоциация по Фийлд Таргет
  Правила за безопасност.
  1. Винаги да се борави с пневматичното оръжие, като със заредено.
  2. Никога не насочвайте оръжието към нещо, по което не планирате да стреляте. В никакъв случай не насочвайте оръжието към хора.
  3. Оръжието винаги трябва да е насочено в посока на мишените.
  4. Никога не държите пръста върху спусъка, дори когато оръжието не е заредено и без чашка в цевта. Пръста докосва спусъка само след прицелване. Преди това той може да се държи върху предпазна скоба.
  5. Да се зарежда оръжието и да се слага чашка се разрешава само на огнева позиция.
  6. Внимателно подбирайте мишените за стрелба. Имайте предвид траекторията на полета на чашката при пробиване на мишената, при рикошет или пропуск.
  7. При стрелба с пушка с монтиран оптически мерник отчитайте факта, че оста на цевта се намира по-долу от мерната линия. Възможно чашката да удари предмети, намиращи се близо до пушката, които не се виждат през мерника или такива, които се виждат по-долу от мерната линия, но могат да се окажат срещу цевта.
  8. При прицелване през оптически мерник не допирайте мерника до лицето. Пневматичното оръжие притежава (има) откат (рита) и при изстрела е възможна травма на веждата или окото.
  9. Контролирайте територията, където се води стрелба. Особено когато се ползва оптически мерник. При стрелби в групи не допускайте участниците да минават пред огнева линия (или зад линия на дулния срез, перпендикулярна на линия на стрелбата).
  10. При стрелба на малки дистанции (по-малки от 10м.) ползвайте предпазни очила.
  11. Не предавайте един на друг заредено оръжие.
  12. Не оставяйте оръжието заредено.
  13. Не оставяйте оръжието си без надзор.
  14. Не докосвайте чуждо оръжие без разрешението на собственика.
  15. Не пипайте оръжието, ако в района на мишените има хора. Дори когато оръжието не е заредено или без чашка.
  16. Когато не се водят стрелби (при преместване по стрелбището) дръжте оръжието отворено (с отворен затвор, с пречупена цев), но не и заредено и с чашка.
  17. Преди стрелбата проверявайте техническото състояние на оръжието, стегнати ли са основните болтове.
  18. Не разглобявайте заредено оръжие.
  19. Ремонт, настройка и проверка работоспособността на оръжието се прави на специално подготвени места със съблюдаване на всички предпазни мерки.
  20. При провеждане на стрелби се назначава старши и всички безпрекословно трябва да изпълняват неговите команди, в противен случай се отстраняват от стрелбите.
  21. Създаване на шум, викане, разговори на висок глас на огневата позиция, които да отклоняват внимание на стрелеца се смятат за лоши манери и не се допускат.
  22. Пренасянето на оръжието по състезателния терен да става само в строго вертикално положение с цевта насочена нагоре или надолу. Оръжието не трябва да бъде заредено и без чашка в цевта. Пренасянето на оръжие във водоравно положение се допуска само, когато то се намира в калъф или куфар, подходящи за транспортиране.
  23. При времено оставяне на оръжието, то трябва да се положи на земята водоравно с цевта насочена настрани от хората. При това то не трябва да бъде заредено и без чашка в цевта. Забранява се временото оставяне на оръжие във вертикално положение (подпряни на дърво или кола например) или върху нестабилни или неголеми предмети (например върху стол - нестабилен, или пън - малък).
  24. При нужда оръжието да бъде разредено с изстрел това да се прави само в посока надолу към земята. Като при това трябва много да се внимава в посоката на изстрела да няма някакви предмети от които може да се получи рикошет. Забранява се разреждане с изстрел да се прави в посока нагоре.

  По точка четвърта от дневния ред - Вземане решение по размера на встъпителната вноска и годишния членски внос на БАФТ
  Общото събрание обсъди предложенията и след проведено гласуване с14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание определя за членовете на БАФТ встъпителна вноска в размер на 25 лв за първата година и годишна вноска в размер на 20 лв. за следващите години.
  Приетите нови членове на Асоциацията в срок от един месец, след като бъдат уведомени лично от г-н Стефан Т. Станчев, плащат първоначалната вноска. Ако същата не бъде платена в указания срок се счита, че отказват членство в Асоциацията.
  Годишната вноска се плаща до м. март на текущата година.
  Освобождава от първоначална вноска учредителите на Асоциацията внесли вноски за съдебни и прочия разноски през м. септември 2008 г.
  Общото събрание натоварва председателя на УС г-н Стефан Р. Георгиев и касиера г-н Стефан Т. Станчев да открият банкова сметка на Асоциацията за осъществяване на посочените по горе плащания.

  По точка пета от дневния ред - Избор на регионални представители на Асоциацията
  Общото събрание обсъди предложенията и след проведено гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание делегира права на УС да издава такива документи на колеги от регионалните групи по свое усмотрение при необходимост.

  По точка шеста от дневния ред - Приемане на спортен календар на БАФТ
  Общото събрание след проведени разисквания и проведено гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание определи следния спортен календар на БАФТ –
  Асоциацията ще проведе през следващата 2010 г. две национални срещи. Първата в края на април – началото на м. май и втора в началото на м. септември, както и състезание за Купа “Ботев” в началото на м. юни по време на Ботевите празници / като специализирано мероприятие по бенчрест и варминт/. По време на националните срещи ще се провеждат състезания по ФТ, HFT, бенчрест, варминт, пневматичен пистолет -10 м. на открито, като в една среща ще се провеждат състезания най-много по три дисциплини. Членовете на БАФТ плащат намалени такси за състезанията организирани от Асоциацията, в размер на 50% от определените такива от организационния щаб на конкретното състезание.
  Класирането в състезанията по ФТ и HFT ще бъде в два класа по тип пневматика –пружинна и компресионна /СО2,ПЦП/ и два класа по мощност - международен 16 J и неограничен /unlimited/ над 16 J.
  Спортния календар на БАФТ остава отворен за предложени от клубовете по ФТ /регионалните групи / календар за регионални състезания.

  По точка седма от дневния ред - Организация и провеждане на срещите залегнали в спортния календар на Асоциацията - координационен щаб, местни координатори.
  Общото събрание след обсъждания и гласуване с 14 гласа ЗА, въздържали се и против няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание натовари УС да предложи фиксирани дати за провеждане на националните срещи и състезателните мероприятия през 2010 г., като ги приеме да 01.12.09 г. УС ще прецени дали да се проведе и трета национална среща на която да има ОС на Асоциацията и свободни стрелби.

  По точка осма от дневния ред - Приемане на правила за национален рейтингов списък на състезателите на Асоциацията, правила за определяне на националния първенец за годината по ФТ, пневматичен бенчрест и пневматичен пистолет, както и на правила за съставяне на национален отбор по ФТ
  Общото събрание проведе разисквания и след гласуване с14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание определя комисия в състав:
  1. Михаил Абрамов
  2. Стефан Станчев
  3. Ивайло Иванов
  Същата в срок до края на м. февруари 2010 г. да предложи правилата за класирането в националния рейтингов списък, както и правилата за съставяне на национален отбор по ФТ и другите дисциплини.

  По точка девета от дневния ред - Приемане на стратегия / програма / на БАФТ за следващите две години
  Общото събрание след разисквания и след гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание смята за приоритет до края на тази година /2009/ осигуряване на следната материална база:
  - 30 бр. падащи мишени /тип Гамо/ с различен размер на убойните зони, 20% от тях с опция за закрепване на дърво
  - 5 бр. хронометри за определяне времето за стрелба
  - 1 бр. хронограф
  - Изработване на 6 бр. маси за бенчрест
  Провеждане на разговори с представители на Министерството на физическото възпитание и спорта и ДАМС относно възможности за финансиране на БАФТ и изготвяне на проекти за развитие на спорта и неговото финансиране пред изброените институции.

  По точка десета - Одобряване на проекта за документ, удостоверяващ членството в БАФТ
  Общото събрание се запозна с предоставения проект за членска карта на Асоциацията
  и след гласуване с14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Приема представения проект за членска карта на БАФТ

  По точка единадесета - Допълнения към устава на БАФТ
  Общото събрание разгледа предложените промени в устава на Асоциацията и след гласуване с 14 гласа ЗА, въздържали се и против няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание отлага промените в устава на БАФТ до следващото ОС

  По точка дванадесета - Избор на комисии към асоциацията по предложение на УС - по правилници и национален рейтингов списък / съдийска комисия /, по спортна етика.
  Общото събрание след гласуване с 14 гласа ЗА, въздържали се и против няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание възлага на УС да състави комисия по спортна етика и съдийска такава към БАФТ, комисията за национален рейтингов списък е тази по решението от т.8 на дневния ред

  По точка тринадесета - Отчет за изразходваните средства и финансова програма на Асоциацията
  Общото събрание изслуша отчета за разходите на Асоциацията и след гласуване с 14 гласа ЗА, против и въздържали се няма, прие следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема отчета за разходите на БАФТ до момента. Отчета да се публикува на сайта на Асоциацията.

  По точка четиринадесета - Разисквания по сайта на асоциацията и неговата визия
  Общото събрание направи разисквания по въпроса и след гласуване с 14 гласа ЗА, въздържали се и против няма, взе следното
  РЕШЕНИЕ: Общото събрание упълномощава г-н Петко Костов да обсъди с г-н Светлин Симеонов въпросите по сайта на асоциацията и неговата визия.

  ПРОТОКОЛЧИК: п ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: п
  / БОРЯНА ГАРВАНСКА/ / СТЕФАН СТАНЧЕВ /
   
 7. Anonymous

  Anonymous Гост

  :bravo: :bravo: :bravo:
  това от кои пленум на ЦК на БАФТ беше :pardon:
  извинявам се ама много сте единудушни бе . Нямаше ли различни мнения ? Явно софиянци не са присьствали ???
   
 8. luft9waffe

  luft9waffe Редовен Потребител

  Публикации:
  1,781
  от:
  русе
  коментирайте и давайте предложения.горното са рамките,в които трябва да вложим още конкретно съдържание.
  -по въпроса повдигнат от братушка трябва бързо да решим-лица до 18г,редовни студенти и пенсионери да заплащат 10лв
  встъпителна и 10лв годишна членска вноска.+предложението на шутър за един почетен член на бгфта(г-н И.Стоев),освободен от вноски и състезателни такси.
  -по въпроса,който интересува акраба:
  нац.отбор за 2011г ще излъчим,той ще бъде съставен от членовете на бгфта,състезавали се в клас"международен" и показали най-добри резултати в надпреварите през 2010г.как ще се определят членовете на нац отбор,колко ще бъдат(примерно 1спрингър+2пцп)
  ще реши назначената по-горе комисия.
  логичен е въпросът как бгфта ще подпомогне конкретните нац състезатели?засега най-логичният отговор:
  като ги постави в състезателна обстановка,най-близка до международната.
  т.е. няколко републикански надпревари(не като последната на узана) с международни(или мн близки до тях)регламенти.
   
 9. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Отчет
  за разходите на БАФТ
  пред
  ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ


  Както са запознати част от колегите във форума
  през м. септември 2008 г. по време на V та Национална среща
  след разисквания и предложен вариант на устав от мене / Стефан Станчев /
  група ентусиасти - седемнадесет на брой
  с цел създаване на Българска асоциация по пневматика
  направиха списък и събраха по 20 лв като първоначална вноска
  Събраната сума в размер на 340 лв
  позволи след разисквания в стария форум на МСА Арми
  и след няколко варианта на устав / това за съжаление вече го няма там /
  да се стигне до идеята за регистрация на БАФТ
  която бе финализирана през м. май 2009 г.

  Разходи по регистрацията и др. до I во ОС на Узана

  1. Проверка за име на Асоциацията - 60 лв.
  2. Съдебни разходи - 58 лв.
  3. Печат на БАФТ - 39.20 лв.
  4. Агенция по вписванията /БУЛСТАТ/ - 42 лв.
  5. Баджове и членски карти / 40 бр./ - 43.44 лв.
  6. Грамоти Узана 09.09г. - 30 лв.
  7. Маси за бенчрест Русе 05.09г. - 40 лв.

  Общо разходи - 312.64 лв.
  Остатък - 27.36 лв.


  Узана 09.09г.

  Регистрирани в състезанията 33 бр. участници платили такса 10 лв
  Общо приходи - 330 лв.

  Разходи:
  Братушка - медали - 80 лв. / един комплект за варминт - наличен /
  Архитекта - купи - 65 лв.
  - ленти - 30 лв.
  - чували - 6 лв.
  - табели 72 лв.
  колове за състезанието - безвъзмезно
  командировки - 2бр. до Габрово - безвъзмезно
  - 2бр. до Узана - безвъзмезно
  Общо разходи - 253 лв.
  Остатък - 77 лв.

  Платен на място членски внос от Петко Костов - 25 лв

  Общо наличност към 20.09.09 г.: 129.36 лв.

  Тази сума ще бъде предадена на г-н Стефан Романов
  за внасяне в банковата сметка на БАФТ
   
 10. Anonymous

  Anonymous Гост

  Към кого да се обърна в София, за да стана пълноправен член?
  И дано отчетите все така продължават да са "прозрачни"- наистина е похвално!
  Поздрави :cheers:
   
 11. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Само да допълня освен бачо Иван
  другата номинация за почетен член на БАФТ
  е за Светлин Симеонов / CDman /
  който ни даде възможността
  да общуваме в този форум
   
 12. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Уважаеми колега,
  в София пребивава член на УС и това е г-н Петко Костов /s73r01d/
  може да се обърнете към него или да направите както е написано по долу
  образец на заявление за членство в Асоциацията
  има в първата страница на тази тема
  и може да се изтегли, попълни и изпрати
  на е мейл - stf22@abv.bg
   
 13. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Като председател на събранието
  питах при гласуванията има ли против и въздържали се
  но не видях такива и за това така е написано в протокола
   
 14. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Правилата за съставяне на национален отбор
  са написани в конституцията на Световната фийлд таргет федерация
  има я преведена и може да ги прочетете в темата
  - Кореспонденция на БАФТ
  Национален отбор е понятие въведено от СФТФ
  и такава формация може да участвува на световните първенства по ФТ
  тъй като през следващите години / пак съм го писал в темата за кореспонденцията /
  световните първенства ще се провеждат в европейски страни
  и ще са по достъпни за нас от настоящото/ което е в ЮАР
  и пътните разходи не са по силите на много от нас/
  би следвало да се помисли предварително по този въпрос
  и с такъв проект може да се участва пред институциите по спорта
  в страната за финансиране
  /а не само да гледаме пред носа си и да се дърлим във форума кой е по спортист, кой най бираджия, кой кибик пред компютъра и кой с бан щото дрънка глупости/


  за тази цел обаче трябва да има национална класация
  / рейтингов списък / който да определи ясно и точно кои са най добрите в страната
  стрелци по ФТ и да може ясно,точно и категорично / при пълен консенсус / да се определи състава на този отбор и той да представи страната пред света
  надявам се съм бил ясен и точен
   
 15. Anonymous

  Anonymous Гост

  Номинирайте и братушка. Има много хора които разбират, но малко от тях се "принизяват" на нивото на незнаещите и отговарят нещо смислено. А да не говорим за информацията за редуктора, която е публикувал в стария форум. Освен това защитава каубоите бираджии :cheers: :rambo: Общо взето положителен герой.
   
 16. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Него го пазим за УС
  точно защото е напред с материала
   
 17. ininia

  ininia Потребител ФТКС

  Публикации:
  972
  от:
  София
  Честито на всички членове и симпатизанти окончателното появяване и официализиране на Българската Асоциация по Фийлд Таргет!
  Пожелавам успех и късмет (за общото благо) на новоизбрания Управителен Съвет!
  Преди всичко искам да благодаря за огромната чест,която ми направихте като ме номинирахте за почетен член на Асоциацията!Явно голямата ми шестдесет и пет годишна любов към пневматичното оръжие е направила впечатление.
  Радвам се,че след многото съмнения и дискусии дали да има Асоциация,тя вече е факт.Личното ми мнение е,че с нейното появяване ще имаме само полза.Много хора мислят,че е по-добре да стоим още в така да се каже нелегалност,защото никой не ни закачал.Въпрос на време (и то непродължително) е
  да ни обърнат внимание.Ако преди нвяколко години бяхме няколко десетки човека в цялата страна,сега само тези,които лично се познаваме са няколко стотици.Оръжейни магазини има практически във всички градове и пневматично оръжие се продава на поразия.Затова в нашата бюрократична държава е хубаво да има официално регестрирана институция,която един ден да може поне да се опита да отстоява нашите интереси и права.
  Даже напротив трябва да се стремим нашата Асоциация да стане известна и да зачитат нашето мнение.Разбирасе това не може да стане изведнъж,но трябва да пологаме усилия.Само през последния месец при вилито около Ботевград открих трима души с въдушни пушки,които не бяха чували нищо нито за срещи и състезания,нито за организация.
  Дай Боже някой ден и нас да ни уважават както другите стрелкови органицации!На добър час!
  Иван Стоев :bravo: :cheers: :rambo:
   
 18. Архитекта

  Архитекта Редовен Потребител ФТДМ

  Публикации:
  2,032
  от:
  Велико Търново
  Преди две седмици по идея на колегата poacher проведох кратка среща с участници в национално състезание по спортна стрелба с пневматични оръжия във В.Търново. Оказа се, че клубовете са юношески и на младите колеги им е рано още да ги зарибявам по ФТ. Но искам да споделя някои размисли, които ме налегнаха след тази среща: Стрелят си децата в залата, която ми предстои да ангажирам, спят си в хотели из града и аз тихичко се поинтересувах - кой плаща? Ами имат си клубовете бюджети от ДАМС, имат и отделен бюджет за състезания, стрелят си колегите и си ходят по мероприятия според колкото им позволява чергата. Но все пак - имат си черга. А ние... ? Чукнах в сайта на ДАМС /сега вече МФВС/ и ето какво видях:
  Финансово подпомагане от ДАМС за Българска федерация по спортна стрелба за 2008г:За спортна дейност - 438 000лв. За спортните клубове - 143 700лв.
  След списъка от 36 федерации по олимпийски спортове следват още 44 по неолимпийски. Техните бюджети за мероприятия за 2008г. са от 3 600 до 180 000 лв.
  Питането ми към УС на БАФТ е: Има ли развитие по въпроса за кандитатстване БАФТ да влезе в списъка на тези регистрирани и подпомагани от МФВС организации за неолимпийски спортове ?
   
 19. shooter

  shooter Потребител

  Публикации:
  599
  Интересувах се по тези въпроси
  и ни предстоят срещи с представители на МФВС

  относно срещите бяхме посъветвани предварително да
  станем членове на световни или други международни
  организации по спорта с който се занимаваме
  както и да предоставяме проекти по финансиране на отделни мероприятия
  съвместно с тези международни организации
  за такова финансиране също така ще се наложи да се регистрираме като сдружение в обществена полза
  до сега не сме се опитвали да го правим защото след дискусии тук и в другия форум
  на този етап смятаме че не сме готови да поемем организация на държавни състезания по спорта
   
 20. Anonymous

  Anonymous Гост

  Покрай "обсъждането" на рейтинговата класация, се сетих за ердно нещо, което обсъждахме на Узана.
  А именно възможността част от функциите на ОС да се заменят с онлайн гласуване.
  Т.е. когато се гласуват регламенти, нови членове и т.н. да може това да се осъществява примерно тук, във форума. А на ОС само да се потвърждава това чрез гласуване "анблок". Естествено, по-сериозни въпроси, като например промяна на устав, ръководството и други такива основни неща да останат в правомощията само на ОС.
  Ще правим ли нещо по въпроса?
  Че следващата национална среща наближава.
   

Сподели Тази Страница

Софтуер за Интернет Доставчици и Кабелни Оператори | Мартеници Галена