simulations

  1. D

    CFD симулации на проектили

    CFD анализ на проектил Hunters supply 87grain .257cal. Скорост на обтичане 290m/s Първоначални( резултати) на скорост и налягане. След намиране на драг коеф. =0,36 и плътност на сечението 0,19, за Балистичния коеф. на този проектил изстрелян с290м/с се получава 0,153 . Производителя дава 0,208...
Нагоре